Henkinen suorituskyky

  • Yleisesti tiedetään, että kahvijuonti edistää hereillä oloa ja valppautta. Suurin osa kahvinjuontiin ja henkiseen suorituskykyyn liittyvistä tutkimuksista keskittyy kofeiiniin.

  • Vakuuttavan tutkimusnäytön mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti auttaa parantamaan valppautta ja tarkkaavaisuutta (keskittymistä). EFSA:n eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukaan 75 mg:n annos kofeiinia lisää sekä tarkkaavaisuutta että valppautta. Kupillisessa kahvia on noin 75-100 mg kofeiinia.

  • Kofeiini voi aiheuttaa joillekin henkilöille unihäiriöitä. Kofeiinin vaikutuksissa on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja ja myös perintötekijöillä tiedetään olevan merkitystä. Joidenkin tutkimusten mukaan kofeiinin välttäminen saattaa joillakin ihmisillä parantaa unen laatua ja nopeuttaa nukahtamista.

  • Kahvin ja kofeiinin mahdollisista hyödyllisistä vaikutuksista erityistä valppautta vaativissa tilanteissa, kuten yövuorossa, pitkän matkan ajossa ja aikaerorasituksessa, on jonkin verran näyttöä.

  • Aivojen toimintaa kartoittavilla tekniikoilla on todettu, ettei kofeiini ole yhteydessä riippuvuuksiin liittyvien aivoalueiden toimintaan.

  • Kofeiinin saannin äkillinen keskeytyminen voi aiheuttaa joillekin henkilöille vieroitusoireita, jotka ovat yleensä lieviä ja kestävät lyhyen aikaa. Ne voidaan lisäksi välttää vähentämällä kofeiinin saantia asteittain.

Miten kahvi vaikuttaa aivoissa?

Katso englanninkielinen animaatio

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.Sisältö päivitetty helmikuussa 2017.