Johtopäätökset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vahvistanut kofeiinipitoisen kahvin hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset henkiseen suorituskykyyn. EFSAn mukaan 75 mg:n kofeiiniannoksen (saadaan noin yhdestä tavallisesta kupillisesta kahvia) ja parantuneen tarkkaavaisuuden (keskittyminen) sekä valppauden välillä on syy-seuraussuhde erityisesti silloin, kun vireystaso alhainen.

  • Kofeiini saattaa myös parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä yötyössä ja ajettaessa yöllä.

  • Myönteisiä vaikutuksia mielialaan ja reaktioaikaan on myös osoitettu.

Päivittäinen kofeiinin saanti on yhteydessä unihäiriöihin ja päiväaikaiseen uneliaisuuteen. Vaikutukset kuitenkin riippuvat koko päivän aikana nautitusta kofeiinimäärästä ja vaihtelevat eri henkilöiden perimän mukaan. Ne, joille kofeiinipitoinen kahvi aiheuttaa unihäiriöitä, voivat siirtyä käyttämään iltapäivällä tai illalla kofeiinitonta kahvia.



Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.