Taustaa

  • Kofeiinin virkistävä vaikutus tunnetaan hyvin. Kofeiinia sisältävän kahvin hyödyllisyyttä tarkkaavaisuuden, valppauden, reaktioajan ja muistin parantamisessa on tutkittu useiden vuosien ajan.

  • Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi vuonna 2011 laajasti tutkimuksia, joissa käsiteltiin kofeiinin vaikutuksia henkiseen suorituskykyyn. EFSA:n lausunnon mukaan kofeiinin ja valppauden sekä tarkkaavaisuuden välistä syy-seuraussuhdetta tukevaa tutkimusnäyttöä on riittävästi1.

  • Vuonna 2016 julkaistun kofeiinia ja aivoterveyttä käsittelevän katsauksen mukaan kofeiini vaikuttaa monilla myönteisillä tavoilla aivoihin: se voi lisätä valppautta ja auttaa keskittymisessä, parantaa mielialaa ja vähentää masennusta. Kofeiiniherkillä ihmisillä se voi haitata unta tai lisätä levottomuutta. Kofeiinin ei ole todettu aiheuttavan riippuvuutta, vaikka osa ihmisistä saa lyhytkestoisia vieroitusoireita2.

Siirry sivun alkuunTiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.