Kahvi ja nestetasapaino

Mustassa kahvissa on yli 95 % vettä, joten kahvin nauttimisella on merkitystä päivittäisen nestetasapainon ylläpidossa. Tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti ei aiheuta nestehukkaa.

  • Tutkimukset osoittavat, että viittä kahvikupillista vastaava määrä kofeiinia ei aiheuta nestehukkaa2.
  • Kofeiinilla saattaa olla lievä, lyhytaikainen diureettinen vaikutus. Vaikutus ei kuitenkaan ole niin voimakas, että se ylittäisi kahvijuomasta saatavan nesteen hyödyt2.
  • Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että kohtuullinen kahvinjuonti ei muuta veden ja nesteiden jakaantumista kehossa3.  Kofeiinipitoisten juomien, kuten kahvin, nauttiminen voi osaltaan auttaa kehon nestetarpeen tyydyttämisessä4.
  • Tähänastisen tutkimusnäytön mukaan ei ole perusteita neuvoa välttämään kahvinjuontia nestetasapainon säilyttämiseksi.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.