Kahvin muut ainesosat

Kahvin sisältämät muut yhdisteet muodostuvat kahvipapujen varastoinnin ja prosessoinnin yhteydessä. Näitä yhdisteitä ovat mm. akryyliamidi ja furaani, joita muodostuu kuumennettaessa ruoka-aineita sekä okratoksiini A, jota muodostuu homeesta, kun vihreitä (paahtamattomia) kahvipapuja säilytetään väärin. Kahvinvalmistajat seuraavat tarkasti valmiiden kahvien akryyliamidi- ja furaanipitoisuuksia ja varmistavat monin eri keinoin, että okratoksiini A:n muodostuminen ehkäistään.

Monissa tutkimuksissa on selvitetty prosessoinnin aikana syntyvien yhdisteiden mahdollisia terveysvaikutuksia.

Akryyliamidi

Akryyliamidi on yhdiste, jota muodostuu ruoka-aineiden kuumennuksen yhteydessä erityisesti korkeissa lämpötiloissa, kuten grillauksessa, paistamisessa ja leivonnassa sekä myös kahvipapujen paahtamisessa. Tiedetään, että pitkäkestoinen akryyliamidialtistus aiheuttaa syöpää eläimillä, mutta suoraa näyttöä akryyliamidin yhteydestä syövän kehittymiseen ihmisillä ei ole20.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi vuosittain elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia EU:n jäsenmaissa. Kesäkuussa 2015 EFSA julkaisi kattavan tieteellisen lausunnon akryyliamidista (Scietific Opinion on Acrylamide in Food)21.

Kahviteollisuus seuraa säännöllisesti kahvin akryyliamidipitoisuuksia ja on jo yli kymmenen vuoden ajan tutkinut keinoja, joilla akryyliamidin muodostumista voitaisiin vähentää ilman, että kahvin laatu ja hyväksyttävyys heikentyisivät.

Furaani

Furaania muodostuu, kun tiettyjä ruoka-aineita kuumennetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa. Sitä löytyy monista ruoista, myös kahvista. Furaani haihtuu helposti ja näyttää siltä, että kahvissa pitoisuudet laskevat paahtamisen ja juomisen välillä. On arvioitu, että vain noin 10 % paahdettujen kahvipapujen sisältämästä furaanista on jäljellä valmiissa kahvijuomassa 22, 23, 24.

Huolestuneisuutta ovat aiheuttaneet eläimillä tehdyt tutkimukset, joissa on havaittu furaanin yhteys joihinkin syöpiin, erityisesti maksasyöpään25. Kahvin furaanipitoisuuksia seurataan eri puolilla Eurooppaa ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisee tietoja säännölllisesti26.

Okratoksiini A

Okratoksiini A on mykotoksiini, jota voi muodostua huonosti säilytettyihin kahvipapuihin tulleesta homeesta. Okratoksiini A:ta esiintyy monissa eri ruoka-aineissa, kuten viljoissa tai kuivatuissa rypäleissä, kun niitä säilytetään kosteissa olosuhteissa.

Nykyisin kahvin tuottajamaissa on käytössä hyvät viljelykäytännöt (Good Agricultural Practice), joiden avulla varmistetaan kahvipapujen oikeanlainen varastointi ja ehkäistään okratoksiini A:n muodostuminen. Kahvin okratoksiini A –pitoisuuksia seurataan myös EU-säännösten perusteella. Tavoitteena on päästä eroon huolesta, joka liittyy sen esiintymiseen kahvipavuissa ja valmiissa kahvijuomassa.

Lisää tietoa Euroopan kahviyhdistyksen (European Coffee Federation) toimintatavoista homeen ehkäisemiksi (Quality Control System for Coffee with respect to Occurrence of Ochratoxin A in the coffee chain) on täällä.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.