Kofeiini, antioksidantit, diterpeenit

Kahvi sisältää luonnostaan monia eri yhdisteitä kuten kofeiinia, antioksidantteja tai diterpeenejä. Ne vaikuttavat kahvin ainutlaatuiseen makuun sekä paljon tutkittuihin kahvin terveysvaikutuksiin.

 

Kofeiini

Kofeiini on kahvin merkittävin farmakologisesti aktiivinen ainesosa. Sillä on lievä keskushermostoa stimuloiva vaikutus. Kofeiinia on noin 60 kasvilajissa, joista parhaiten tunnetaan kaakaopavut, kolapähkinät, teelehdet ja kahvipavut. Kofeiinia myös lisätään moniin yleisesti käytettyihin virvoitusjuomiin ja käytetään useissa farmakologisissa valmisteissa sekä ilman reseptiä myytävissä lääkkeissä.

Kupillisessa kahvia on yleensä noin 80-100 mg kofeiinia. Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu kofeiinin hyödylliset terveysvaikutukset, kuten parantunut tarkkaavaisuus, valppaus ja fyysinen suorituskyky6. Kofeiinilla saattaa olla joillekin myös haittavaikutuksia, kuten unen häiriintyminen7.

Antioksidantit

Kahvi sisältää luonnostaan monia yhdisteitä, joilla on antioksidatiivisia vaikutuksia. Näitä ovat mm. klorogeenihappo ja melanoidiini, jotka voivat deaktivoida oksidantteja sekä N-metyylipyridiini, joka voi tehostaa solun puolustusmekanismeja8,9,10,11.

  • Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että veren antioksidanttitasot nousevat kahvinjuonnin jälkeen12,13,14,15,16.
  • Monista tekijöistä johtuen (esim. paahtoaste, lisätty maito tai sokeri ja kahvin määrä suhteessa veden määrään) on vaikeaa päätellä, mikä yksittäinen kahvin ainesosa aiheuttaa veren antioksidanttitasojen nousun.
  • Kahvin sisältämillä antioksidanteilla on erilaisia vaikutuksia kehossa. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä näiden yhdisteiden bioaktiivisuudesta ja mahdollisista terveysvaikutuksista.

Diterpeenit

Kafestoli ja kahveoli ovat diterpeenejä, joita on luonnostaan kahvin sisältämässä öljyssä. Tutkimusten mukaan näiden yhdisteiden runsas saanti voi nostaa seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolitasoja17.

  • Vaikutus on pitkälti yhteydessä kahvin valmistustapaan. Nämä yhdisteet jäävät lähes kokonaan suodatinpaperiin, kun kahvi valmistetaan suodattamalla. Skandinaavisessa pannukahvissa, pressokahvissa, kreikkalaisessa ja turkkilaisessa kahvissa yhdisteet päätyvät kahvijuomaan17,18.
  • Pikakahvissa ei käytännössä ole ollenkaan näitä kolesterolia nostavia yhdisteitä. Espresso-kahvin kohtuullisen käytön (2-3 kupillista) vaikutukset ovat myös merkityksettömiä, koska näiden yhdisteiden määrät ovat alhaisia ja annoskoot ovat pieniä.
  • Joidenkin tutkimusten mukaan diterpeenit saattavat myös suojata tietyiltä syöviltä, mm. paksusuolen syövältä19. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan ennen kuin voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.