Yhteenveto ja johtopäätökset

Kohtuullisella kofeiinin saannilla on enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia, jotka pääsääntöisesti liittyvät valppauteen, hyvinvointiin sekä älylliseen suorituskykyyn ja fyysiseen kestävyyssuorituskykyyn. Kofeiinilla on lievä keskushermostoa stimuloiva vaikutus ja koko elämän ajan jatkuva kofeiinin saanti saattaa pienentää riskiä sairastua muun muassa ikääntymiseen liittyviin kognitiivisten kykyjen heikentymiseen, Alzheimerin ja Parkinsonin tautiin. Kofeiinilla ei näytä olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan. On myös osoitettu, että kofeiini ei aiheuta nestehukkaa, ei heikennä luuston terveyttä eikä ruoansulatuskanavan toimintaa.

Useimmat ihmiset voivat nauttia kofeiinia kohtuullisesti (noin 400 mg kofeiinia tai vastaavasti 5 kupillista kahvia päivässä) osana terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota sekä aktiivista elämäntapaa. Raskaana oleville naisille suositeltava kaikista lähteistä saatavan kofeiinin määrä on alhaisempi, 200 mg/päivä. Myös lasten kofeiinin saannin tulisi olla vähäisempää johtuen alhaisemmasta kehon painosta.

On myös hyvä huomioida, että kofeiinin vaikutusten yksilölliset erot voivat johtua geneettisistä eroista ja siksi suositellaankin, että jokaisen tulisi nauttia kofeiinia sen verran kuin heistä tuntuu sopivalta. Ei-toivotuista vaikutuksista tulee keskustella lääkärin kanssa.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.