Kahvi ja luustoterveys

Luustoterveyteen, erityisesti luuntiheyteen, voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten erityisesti sukupuoli, ruokavalio, liikunta sekä auringonvalolle altistuminen.

  • Käytettävissä olevista tutkimuksista suurimmassa osassa ei ole osoitettu yhteyttä kofeiinin saannin ja luuntiheyden välillä.

  • Laajassa tutkimuskatsauksessa kofeiinilla ei havaittu olevan yleisiä haitallisia vaikutuksia luustoterveyteen. Mahdollisia luuntiheyteen liittyviä haitallisia vaikutuksia havaittiin lähinnä tutkimusaineistoissa, joissa kalsiumin saanti oli riittämätöntä tai kahvinjuonti erittäin runsasta (yli 9 kupillista päivässä).

  • Neljä meta-analyysia eivät vahvistaneet kahvinjuonnin yhteyttä murtumariskiin. Mahdollinen yhteys kahvinjuonnin ja murtumariskin välillä on havaittu erityisesti naisilla ja ikääntyneillä.

  • Erään kohorttitutkimuksen tulosten mukaan kofeiinin saanti saattaa olla yhteydessä vähäiseen luuntiheyden pienenemiseen. Tämä ei kuitenkaan ollut yhteydessä merkittävästi suurempaan osteoporoosin tai osteoporoosille tyypillisten murtumien riskiin.

  • Tämänhetkinen tutkimustieto on riittämätöntä ja vakuuttavien johtopäätösten tekeminen edellyttää jatkotutkimuksia.

Asiantuntijahaastattelu!

Kahvia ja luustoterveyttä käsittelevässä haastattelussa professori René Rizzoli (University of Geneva, Department of Internal Medicine Specialties) kertoo kahvinjuontiin ja luustoterveyteen liittyvistä tutkimuksista sekä vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.


Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi kuunnella ja katsella täällä.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty huhtikuussa 2015.

Kuuntele englanninkielinen asiantuntijahaastattelu täällä.