Maksan toiminta

  • Kolmen meta-analyysin mukaan prospektiiviset väestötutkimukset sekä tapaus-verrokkitutkimukset osoittavat, että kahvinjuonnin ja maksasyövän välillä on käänteinen yhteys. Tulokset viittaavat siihen, että lisääntynyt kahvinjuonti saattaa vähentää riskiä sairastua maksasyöpään.

  • Erityisesti prospektiivisten väestötutkimusten tulokset viittaavat annos-vastesuhteeseen. Kaksi lisäkupillista kahvia päivässä on yhdistetty 43 % pienempään maksasyövän riskiin väestöissä, joissa tyypillisesti juodaan 1-5 kupillista kahvia päivässä.

  • Viime aikoina on julkaistu useita potilastutkimuksia. Puutteellisten koe-asetelmien ja pienten otosten vuoksi potilastutkimusten tuloksia tulee tulkita varoen. Yksi mainittava tutkimus toteutettiin potilailla, joilla oli hepatiitti C -virukseen liittyvä maksatulehdus. Tulosten mukaan säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti oli yhteydessä sairauden hitaampaan etenemiseen.

  • Vielä ei ole selvää onko kofeiini, ja missä määrin, kahvinjuonnin ja maksasairauksien välillä todetun käänteisen yhteyden taustalla. Useita eri mekanismeja tutkitaan:

    • Kofeiinin ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini näyttää estävän sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä kontrolloivien syklien välityksellä, mikä puolestaan hidastaa maksafibroosin, kirroosin ja maksasyövän etenemistä.

    • Muut vaihtoehtoiset mekanismit liittyvät kafestolin ja kahveolin antikarsinogeenisiin sekä klorogeenihappojen ja kofeiinihapon mahdollisiin viruksia tuhoaviin vaikutuksiin.

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty toukokuussa 2014.