Maksan toiminta

  • Tutkimusten mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua moniin maksasairauksiin, kuten syöpään, fibroosiin ja kirroosiin. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimus-katsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi voidaan määritellä 3-5 kupillista kahvia päivässä36.
  • Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC, International Agency for Research on Cancer) mukaan kahvinjuonnilla ei ole tutkimuksissa havaittu olevan selkeää yhteyttä eri syöpiin. Kahvinjuonti saattaa itse asiassa pienentää riskiä sairastua tiettyihin syöpiin, mm. maksasyöpään9. Meta-analyysien mukaan kahvinjuontiin saattaa liittyä jopa 40 % pienempi riski sairastua maksasyöpään verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan (tämä yhteys on annosvasteinen)10-12.

  • Tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua kirroosiin17, fibroosiin17-19, krooniseen maksatautiin16,17,21,22 sekä ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan17,23-27. Hepatiitti C-virukseen liittyvää maksatulehdusta sairastavilla potilailla tehdyissä tutkimuksissa on myös havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä taudin hitaampaan etenemiseen28-31.

  • Tutkimuksissa pyritään selvittämään useita eri mekanismeja, joiden avulla toivottavasti ymmärretään liittyykö kofeiini, ja missä määrin, kahvinjuonnin ja maksasairauksien väliseen käänteiseen yhteyteen: esimerkiksi kofeiinin ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini näyttää estävän sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä useiden säätelyjärjestelmien välityksellä, mikä puolestaan hidastaa maksafibroosin, -kirroosin ja -syövän etenemistä18, 32, 33. Muut vaihtoehtoiset mekanismit liittyvät kafestolin ja kahveolin antikarsinogeenisiin sekä klorogeenihappojen ja kofeiinihapon mahdollisiin viruksia tuhoaviin vaikutuksiin35.

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty kesäkuussa 2017.