Mahdolliset mekanismit


Kahvinjuonnin todellisesta käänteisestä yhteydestä maksasyöpään on jonkin verran epidemiologista tutkimusnäyttöä. Sama todennäköisesti pätee maksakirroosiin ja alkoholikirroosiin. On selvää, että näiden yhteyksien selittämiseksi tarvitaan uskottava biologinen mekanismi.


Kofeiinin merkitys

Kahden kirjallisuuskatsauksen17,31 ja erään yksittäisen tutkimuksen32 mukaan kofeiini ja erityisesti sen ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini voivat estää sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä. Tämä hidastaa tämäntyyppisen kudoksen kasvua, mikä puolestaan hillitsee maksafibroosin, alkoholin aiheuttaman kirroosin ja maksasyövän etenemistä.

Osassa epidemiologisia tutkimuksia tätä yhteyttä ei kuitenkaan havaittu teellä, mikä viittaa siihen, että vaikutusmekanismi ei perustu yksinomaan kofeiiniin (paraksantiinin välityksellä).


Kahvin muiden ainesosien mahdollinen merkitys

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa mainitaan kahvin sisältämien kahveolin ja kafestolin mahdollinen merkitys maksasyövän riskin vähenemisessä33. Joidenkin tutkimusten mukaan niillä on antikarsinogeenisia vaikutuksia.

Kahvin klorogeenihappojen ja kofeiinihapon on havaittu ehkäisevän virusten toimintaa. Niiden on osoitettu estävän B-hepatiittiviruksen kahdentumista sekä in vitro että in vivo34.

 

 

Siirry sivun alkuun
Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.