Taustaa


European Association for the Study of the Liver on arvioinut, että EU:ssa noin 29 miljoonalla on krooninen maksasairaus1. Krooniset maksasairaudet ovat viidenneksi yleisin kuolinsyy Euroopassa2.

Tilastojen mukaan Euroopan väestöstä noin 0,1 %:lla on maksakirroosi, ja siihen kuolee noin 170 000 eurooppalaista vuosittain. Maiden väliset erot ovat suuria, esim. unkarilaisista miehistä 0,1 % menehtyy vuosittain kirroosiin ja vastaavasti kreikkalaisista naisista noin 0,001 %1.

Yleisin maksasairaus on hepatiitti eli maksatulehdus, jota sairastaa arvioiden mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa1.

Maksasyöpä on viidenneksi yleisin syöpäkuolemien syy maailmassa. Euroopassa se on 14:ksi yleisin kuolinsyy3. Maailmanlaajuisesti maksasyövän osuus kaikista kuolemista on vuosittain 5,4 % eli 695 000 (Euroopassa 47 000)1,4. Maksasyöpä on maksakirroosia sairastavien yleisin kuolinsyy5.

Epidemiologisten ennusteiden mukaan kroonisten maksasairauksien vaarassa olevien ihmisten määrä on lisääntymässä6.

Vuonna 1992 kalifornialaisen Kaiser Permanente Medical Care Program kohortin ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin, että kahvinjuonti saattaa suojata maksakirroosilta7. Tutkimuksessa diagnosoitiin 59 maksakirroosia. Koehenkilöillä, jotka joivat vähintään neljä kupillista kahvia päivässä oli 80 % pienempi todennäköisyys sairastua maksakirroosiin kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan.

Vuonna 1993 saman kohortin toisessa tutkimuksessa havaittiin, että kahvinjuojilla oli 23 % pienempi todennäköisyys kuolla maksakirroosiin kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia8.

Näiden kahden prospektiivisen kohorttitutkimuksen tulokset käynnistivät sarjan tutkimuksia ja julkaisuja kahvinjuonnin ja maksasairauksien välisistä yhteyksistä.

 

Siirry sivun alkuunTiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.