Kahvi ja nestetasapaino

Kahvin sekä erityisesti kofeiinin ja nestepainon välistä yhteyttä selvittävät tutkimukset voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: kofeiinin saantiin urheilusuorituksen aikana sekä kofeiinin saantiin normaalien toimintojen aikana.

  • Uusimmat tutkimukset ja kirjallisuuskatsaukset kofeiinin vaikutuksista normaalien päivittäisten toimintojen aikana ovat osoittaneet, että kohtuullinen kofeiininsaanti ei aiheuta nestehukkaa.

  • Kofeiinin vaikutuksia urheilusuorituksen aikana selvittäneissä tutkimuksissa on havaittu, että kofeiinin kohtuullinen saanti on hyödyksi suorituskyvylle kestävyysurheilussa. Lisäksi tutkimusten mukaan kofeiini ei lisää kehon nestehukkaa.

  • Neuvot, joiden mukaan kofeiinipitoisen kahvin juontia pitäisi välttää riittävän nestetasapainon varmistamiseksi, eivät ole perusteltuja, kun kahvia juodaan kohtuullisesti.

  • Kohtuullinen kahvinjuonti on osa nesteen saantia eikä aiheuta nestehukkaa tai merkittävää kehon nesteiden menetystä.

  • Kofeiini saattaa hetkellisesti hieman lisätä virtsaneritystä, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se riittäisi kumoamaan kahvin mukana saadun nesteen määrään.

  • Mustassa kahvissa on yli 95 % vettä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFSA, on äskettäin todennut, että veden saanti ruokavaliosta on yhteydessä normaalien kognitiivisten toimintojen ylläpitämiseen.

Asiantuntijahaastattelu!

Nestetasapainoa käsittelevässä haastattelussa tohtori Andy Blannin (University of Birmingham, School of Sport and Exercise) kertoo kahvinjuontiin ja nestetasapainoon urheilun yhteydessä liittyvistä tutkimuksista. Tohtori Blannin kertoo myös, kuinka kofeiinia sisältävä kahvi saattaa itse asiassa parantaa suorituskykyä pitkäkestoisen suorituksen aikana ilman, että siihen liittyy nestehukkaa.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi katsoa täällä.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty toukokuussa 2015


Katso englanninkielinen asiantuntijahaastattelu täällä.