Neurodegeneratiiviset sairaudet

  • Useat epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että koko elämän ajan jatkuva säännöllinen ja kohtuullinen kahvin/kofeiinin käyttö hidastaa erityisesti naisilla ja yli 80-vuotiailla fysiologista, ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten taitojen heikentymistä.

  • Tutkimukset viittaavat koko elämän ajan jatkuvan kahvinjuonnin olevan käänteisessä yhteydessä Alzheimerin taudin sairastumisriskiin (eli mitä enemmän kahvia juodaan sitä pienempi on sairastusmisriski), mutta epidemiologisten tutkimusten tulokset ovat epäyhtenäisiä, ja laajoissa kohorteissa toteutettuja prospektiivisia tutkimuksia ei ole käytettävissä.

  • Lukuisissa epidemiologisissa tutkimuksissa kahvinjuonnin on havaittu olevan käänteisessä yhteydessä riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Uskotaan, että yhteys on annos-vasteinen, joten kyse on mahdollisesti kausaalisesta vaikutuksesta.

  • Eläintutkimusten mukaan on todennäköistä, että kofeiini on kahvin tärkein ainesosa, johon mahdollinen Parkinsonin tautia ehkäisevä vaikutus perustuu.

  • Useiden ihmisillä tehtyjen tutkimusten mukaan kahvinjuonti voi pienentää riskiä sairastua aivohalvaukseen.

  • Kahvin ainesosien hermostoa suojaavien vaikutusten mekanismeja ei vielä tunneta. Kofeiinilla on keskeinen merkitys, koska se estää adenosiini-A2A-reseptorien toimintaa. Myös kahvin muiden ainesosien vaikutuksia aivojen verisuonistoon, veri-aivoesteeseen ja tulehduksiin on tunnistettu.


Asiantuntijahaastatteluja!

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua Alzheimerin tautiin. Aihetta käsiteltiin vuonna 2014 Euroopan Alzheimer kongressin yhteydessä järjestetyssä "Ravitsemus ja kognitiiviset toiminnot" -symposiumissa.

Symposiumin asiantuntijoiden haastatteluissa

  • professori Neville Vassallo (University of Malta) kertoo ravitsemuksen merkityksestä Alzeimerin taudin sairastumisriskin pienentämisessä
  • epidemiologian professori Arfan Ikram (Erasmus MC, The Netherlands) arvioi kahvinjuontiin ja Alzheimerin tautiin liittyviä epidemiologisia tutkimustuloksia
  • tutkimusjohtaja, professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) selittää mahdollisia mekanismeja, joita kahvinjuonnin ja kognitiivisen heikkenemisen taustalla on.

Englanninkieliset asiantuntijahaastattelut voi katsoa täällä.

Professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) kertoo asiantuntijahaastattelussa myös kahvinjuontiin ja Parkinsonin tautiin liittyvistä tutkimustuloksista.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun kahvinjuonnista ja Parkinsonin taudista voi katsoa täällä.

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.


Sisältö päivitetty marraskuussa 2014.Tutustu raporttiin
Can coffee consumption reduce the risk of developing Alzheimer´s disease?


Katso englanninkieliset asiantuntijahaastattelut