Taustaa


European Association for the Study of the Liver on arvioinut, että EU:ssa noin 29 miljoonalla on krooninen maksasairaus28. Krooniset maksasairaudet ovat viidenneksi yleisin kuolinsyy Euroopassa29.


Tilastojen mukaan Euroopan väestöstä noin 0,1 %:lla on maksakirroosi, ja siihen kuolee noin 170 000 eurooppalaista vuosittain. Maiden väliset erot ovat suuria, esim. unkarilaisista miehistä 0,1 % menehtyy vuosittain kirroosiin ja vastaavasti kreikkalaisista naisista noin 0,001 %30.
Yleisin maksasairaus on hepatiitti eli maksatulehdus, jota sairastaa arvioiden mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa28.

Maksasyöpä on viidenneksi yleisin syöpäkuolemien syy maailmassa. Euroopassa se on 14:ksi yleisin kuolinsyy30. Maailmanlaajuisesti maksasyövän osuus kaikista kuolemista on vuosittain 5,4 % eli 695 000 (Euroopassa 47 000)28,31. Maksasyöpä on maksakirroosia sairastavien yleisin kuolinsyy32.

Epidemiologisten ennusteiden perusteella on arvioitu, että kroonisten maksasairauksien vaarassa olevien ihmisten määrä on lisääntymässä33.

 

Siirry sivun alkuunTiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.