Urheilu ja suorituskyky

  • Tutkimusten mukaan kofeiini voi auttaa parantamaan fyysistä suorituskykyä sekä kestävyysliikunnassa että korkeatehoisessa liikunnassa1,2,8-13.

  • Tutkimukset ovat osoittaneet, että kofeiini parantaa kestävyysliikunnassa (eli aerobinen, yli viisi minuuttia kestävä suoritus, kuten juoksu, pyöräily tai soutu) tiettyyn matkaan käytettyä aikaa ja voi olla yhteydessä vähäisempään lihaskipuun2,8-10.

  • Tutkimustulosten mukaan kofeiinista voi olla hyötyä myös lyhytkestoisessa ja korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa, kuten urheilijoiden korkeatehoisissa suorituksissa tai joukkuelajeissa3,11-13.

  • EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) mukaan kofeiinin saanti on yhteydessä parempaan suorituskestävyyteen ja kestävyyskapasiteettiin sekä alhaisempaan liikunnan aikana koettuun rasitukseen ja tarvittavaan ponnisteluun (EFSA 2011) .

  • Kofeiinin vaikutukset saattavat liittyä adenosiinireseptoreiden toiminnan estämiseen aivoissa. Tämä aineenvaihduntareitti lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä kiihdyttää energiantuotantoa sekä parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen3.

  • Kofeiini saattaa myös muokata keskushermostoperäistä uupumista, jonka aivoissa pitkäkestoisen suorituksen yhteydessä tapahtuvat neurokemialliset muutokset aiheuttavat. Tätä kautta kofeiini vaikuttaa koettuun rasitukseen ja kipuun sekä vireystasoon, jotka kaikki todennäköisesti parantavat suoritusta11,12.

  • Neste on tärkeää keholle: EFSA:n mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että ruokavaliosta saadun veden ja normaalin sekä fyysisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisen välillä on syy-seuraussuhde (EFSA 2011).

  • Joidenkin havaintojen mukaan kofeiinilla on hetkellinen diureettinen vaikutus, joka ei kuitenkaan kumoa kahvista saatavaa nesteen määrää (Maughan 2003). Kofeiinipitoisen kahvin kohtuullinen käyttö saattaa siis auttaa ylläpitämään sopivaa nestetasapainoa(Neuhauser-Berthold 1997, Grandjean 2000, Maughan 2003, Armstrong 2005, Silva 2013)4.

  • EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tieteellisen lausunnon mukaan ”korkeintaan 200 mg:n kerta-annos kofeiinia on aikuisille turvallista myös silloin, kun se nautitaan alle kaksi tuntia ennen kovaa liikuntasuoritusta tavanomaisissa olosuhteissa”6.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty kesäkuussa 2017.
Tutustu englanninkieliseen raporttiin:

Can coffee and caffeine enhance sports performance?