Kofeiini ja suorituskyky aerobisessa kestävyysliikunnassa

Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin kofeiinin ja kahvin suoritusta parantavia vaikutuksia. Johtopäätösten mukaan tunti ennen liikuntaa sekä kahvin mukana että täydennyksenä saatu kofeiini (5 mg/kehon painokilo) voivat parantaa kestävyyssuoritusta.2

Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan 3 mg kofeiinia/kehon painokilo näyttää parantavan pyöräilysuoritusta. Tosin annoksen kaksinkertaistaminen (6 mg/kehon painokilo) ei parantanut aktiivisesti harjoittelevien urheilijoiden suoritusta enempää.8

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten kofeiinin väliaikainen välttäminen ennen suoritusta muuttaa kofeiinilisän vaikutuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeatehoisessa kestävyyspyöräilyssä 3 mg kofeiinia/kehon painokilo paransi suoritusta merkittävästi riippumatta siitä, olivatko säännöllisesti kofeiinia nauttivat koehenkilöt 4 vuorokautta ennen suoritusta ilman kofeiinia vai eivät.9

Vuonna 2009 julkaistussa katsauksessa keskityttiin tutkimuksiin, joissa liikuntasuoritus kesti yli 5 minuuttia ja joissa mitattiin tietyn matkan juoksuun, pyöräilyyn tai soutuun käytetty aika.10 Tämä kuvastaa tyypillistä kilpailutilannetta paremmin kuin uupumukseen tarvittavan ajan mittaaminen. Katsauksen kriteerit täytti 21 tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 33 kofeiinilla tehtyä koetta. Kofeiinin saanti paransi suoritusta 30:ssa kokeessa keskimäärin 3.2 ± 4.3 %. Katsauksen mukaan kohtuullinen kofeiinin nauttiminen (3-6 mg/kehon painokilo) ennen suoritusta tai sen aikana saattaa olla tehokas ergogeeninen apu kestävyysurheilijoille. Kofeiinin vaikutus oli optimaalisin, kun kofeiinia ei oltu nautittu seitsemään päivään ennen urheilusuoritusta.


Kofeiini ja lihaskipu


Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa raportoitiin kofeiinin vaikutuksia lihaskipuun 30 minuutin korkeatehoisessa pyöräilyssä. Kofeiinin nauttiminen (5 mg/kehon painokilo) vähensi tilastollisesti merkitsevästi lihaskipua. Vaikutus oli suurempi niillä, joilla kofeiinin saanti tavanomaisesti oli vähäistä.11

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin vaikutuksia jalkakipuun sekä koetun rasituksen arviointiin toistuvien korkeatehoisten suoritusten aikana. Tulosten mukaan kofeiini ei vaikuttanut jalkakipuun tai koettuun rasitukseen, vaikka kofeiinin saanti paransi monia suorituksen mittareita. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan on uskottavaa olettaa, että koehenkilöiden suoritukset olivat parempia, mutta kiputaso sekä rasituksen taso sama, kun he olivat nauttineet 5 mg kofeiinia/painokilo verrattuna placeboon.12

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.