Mahdolliset mekanismit

Kofeiinin urheilusuoritusta parantavien vaikutusten on aikaisemmin arveltu perustuvan siihen, että kofeiini kiihdyttää vapaiden rasvahappojen hapettumista, jonka seurauksena lihasten glykogeenivarastot säästyisivät. Myös useita muita mekanismeja tutkitaan parhaillaan.


Kestävyysliikunta

Vahvin tutkimusnäyttö kofeiinin suoritusta parantavista vaikutuksista on saatu kestävyyslajeissa. Tutkimusten ja katsausten perusteella kofeiini vaikuttaa suoritukseen pääasiassa adenosiinireseptorien salpaajana aivoissa eli aineenvaihduntareitissä, joka johtaa lisääntyneeseen adrenaliinin tuotantoon. Tämä kiihdyttää energiantuotantoa ja parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen.2 Kofeiini saattaa muokata keskushermoston väsymystä sekä vaikuttaa koetun rasituksen, kivun ja vireystason arviointiin. Nämä kaikki todennäköisesti parantavat suorituskykyä.

Lyhytkestoinen korkeatehoinen liikunta

Lyhytkestoisessa anaerobisessa liikunnassa rasvahappojen hapettuminen ja siitä seuraava glykogeenin säästyminen ei ole realistinen suorituksen paranemista selittävä mekanismi, esimerikisi tarvittava aika ei täsmää. Vuonna 2009 julkaistussa anaerobisten mekanismien katsauksessa pohdittiin eri vaihtoehtoja ja osoitettiin, että vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka kofeiini parantaa lyhytkestoista korkeatehoista liikuntasuoritusta3.

Joitakin tutkittavia alueita ovat maitohappo, veren glukoosi ja kalium perifeerisissä mekanismeissa sekä keskushermostoon liittyvät kofeiinin toiminta adenosiinin salpaajana, kivun tuntemus ja koetun rasituksen arvionti. Nämä kofeiinin keskushermostovaikutukset ovat tällä hetkellä lupaavin vaikutusmekanismia selittävä malli.

Mielenkiintoista on, että kofeiinin vaikutusmekanismit näyttäisivät olevan samansuuntaiset sekä aerobisessa kestävyysliikunnassa että lyhytkestoisessa, korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa. Sen seurauksena urheijoille annetut suositukset näyttävät olevan yhä samankaltaisempia.5,12,15Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.