Taustaa

Yleisen käsityksen mukaan kahvinjuonnin mahdolliset vaikutukset liikuntasuorituksiin ovat yhteydessä kahvin sisältämään kofeiiniin, eivät kahviin sellaisenaan. Useimmissa tutkimuksissa onkin keskitytty selvittämään ennen kaikkea kofeiinin, ei niinkään kahvin, vaikutuksia suorituksiin. Kofeiinin on laajasti osoitettu olevan ergogeeninen eli se parantaa työkykyä tai urheilusuoritusta.

Vuonna 1978 Costill työryhmineen osoitti ensimmäisenä, että 330 mg kofeiinia, joka nautittiin tunti ennen polkupyöräergometrillä 80 %:n maksimaalisella hapenottokyvyllä tehtyä harjoitusta, pidensi uupumukseen tarvittua aikaa.7 Tutkimusten mukaan suoritusten paraneminen voidaan havaita jo paljon kohtuullisemmilla kofeiiniannoksilla (noin 3 mg/kehon painokilo tai 200-400 mg kofeiinia) monissa eri lajeissa, mukaan lukien kestävyyslajit ja äkillisiä pysähdyksiä vaativat lajit, kuten joukkuelajit tai mailapelit sekä korkeatehoiset suoritukset, kuten uinti tai soutu.1

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi vuonna 2015 tieteellisen lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Lausunnon mukaan 200 mg:n kerta-annos kaikista eri lähteistä saatua kofeiinia (noin 3 mg/kehon painokilo) on turvallista aikuisille myös silloin, kun kofeiini nautitaan alle kaksi tuntia ennen tehokasta liikuntaa tavanomaisissa olosuhteissa.6

 

 

 Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.