Johtopäätökset

Tämänhetkisen tieteellisen tutkimusnäytön perusteella kofeiinin saanti ei ole yhteydessä lisääntymiseen tai syntymään liittyviin ongelmiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistuista tutkimuksista saadun vakuuttavan näytön perusteella kohtuuliinen kofeiinin saanti (200 mg/päivä kaikista lähteistä, ei vain kahvista) ei lisää lisääntymiseen liittyvien komplikaatioiden riskiä.

Kokonaisuudessaan yhteyksiä heikentyneeseen hedelmällisyyteen, ennenaikaisiin synnytyksiin ja synnynnäisiin epämuodostumiin ei ole rutiininomaisesti havaittu. Keskenmenoihin ja sikiön kasvuun liittyvät tutkimukset ovat herättäneet enemmän huomiota sen perusteella, kuinka usein kofeiinin käyttöön liittyviä haitallisia vaikutuksia on julkaistu.

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.