Kahvi ja ruoansulatuskanavan muut elimet


Sappirakko

Sappirakko erittää ja varastoi ruoansulatusnestettä eli sappea. Sappea erittyy ohutsuoleen, jossa se emulgoi rasvoja ja auttaa niiden sulatuksessa. Sappikivet ovat saostumia, joita muodostuu sappirakossa ja jotka harvoissa tapauksissa aiheuttavat vakavia vatsakipuja (oireelliset sappikivet). Tästä voi olla seurauksena sappirakon tulehtuminen, mikä johtaa sappirakkotautiin.

  • Kahdessa laajassa kohorttitutkimuksessa28,29 on johdonmukaisesti osoitettu, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua oireellisiin sappikiviin.

Kahvi ja kofeiini ilmeisesti käynnistävät sappirakon supistukset, mikä saattaa taudin alkuvaiheessa estää pienten kiteiden muuttumisen suuriksi sappikiviksi. Jos sappirakossa kuitenkin jo on suuria sappikiviä, supistukset saattavat aiheuttaa kipuja. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä vaikutus johtuu kahvin sisältämästä kofeiinista, mutta tämän hypoteesin vahvistamiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja sappikivistä, klikkaa tästä.

Maksa

Tutkimuksissa on osoitettu, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys maksasyövän syntyyn.

  • Epidemiologisten tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti voi auttaa pienentämään riskiä sairastua maksasyöpään. Riski on sitä pienempi mitä enemmän kahvia juodaan.30,31

  • Muissa maksasairauksia sairastavilla potilailla tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että kohtuullinen kahvinjuonti hidastaa sairauden etenemistä.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja maksan toiminnasta, klikkaa tästä.

 

Haima

Haimalla on monia tehtäviä sekä ruoansulatuksessa että umpieritysjärjestelmässä. Haiman erittämä haimaneste sisältää ruoansulatusentsyymejä, joita tarvitaan rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien pilkkomiseen ruoansulatuskanavassa.

  • Tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurempaan riskiin sairastua haimasyöpään. Maailman syöpätutkimussäätiö (The World Cancer Research Fund)32 arvioi yli 50 tutkimusta. Tämän tieteellisen katsauksen mukaan kahvinjuonti ei lisää riskiä sairastua haimasyöpään.

  • Myös muissa tutkimuksissa on vahvistettu, että kahvinjuonnin ja haimasyövän välillä ei ole yhteyttä. Muutamissa tutkimuksissa säännöllinen kahvinjuonti on itse asiassa yhdistetty pienempään riskiin sairastua haimasyöpään.24,33,34,35,36

Lisätietoa kahvinjuonnista ja haimasyövästä, klikkaa tästä.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.