Kahvi ja sappikivet

  • Kahdessa suuressa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa on yhdenmukaisesti raportoitu, että kahvinjuonti on selvästi ja tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienempään oireilevien sappikivien riskiin*.

  • Tutkimukset, joissa ei suoraan ole tutkittu kahvinjuonnin ja sappikivitaudin välistä yhteyttä, antavat kuitenkin hyödyllistä lisätietoa.

  • Erään poikittaistutkimuksen mukaan kahvilla saattaa olla erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, missä vaiheessa sappikivitauti on.

  • Joidenkin havaintojen mukaan kofeiini laukaisee sappirakon supistumisen. Tarvitaan kuitenkin lisää kattavia tutkimuksia taustalla olevista mekanismeista, jotka selittäisivät kahvinjuonnin yhteyden pienempään sappikivitaudin riskiin.* Kahvin vaikutuksista sappikivitautiin ihmisillä on julkaistu vain muutama relevantti ja merkittävä epidemiologinen tutkimus vuoden 2002 jälkeen.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

 

Sisätö päivitetty marraskuussa 2014.