Luustoterveys

Johtopäätökset


Luustoterveyteen, erityisesti luuntiheyteen, voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten erityisesti sukupuoli, ruokavalio, liikunta sekä auringonvalolle altistuminen.

Tutkimusten ja meta-analyysien vaihtelevien tulosten pohjalta on vaikea tehdä johtopäätöksiä kofeiinin yhteydestä luustoterveyteen, vaikka joidenkin tutkimusten mukaan erityisesti vanhemmilla naisilla kofeiinin saanti saattaa olla yhteydessä lonkkamurtumien riskiin.

Tämänhetkinen tutkimustieto on riittämätöntä ja vakuuttavien johtopäätösten tekeminen edellyttää jatkotutkimuksia.