Neurodegeneratiiviset sairaudet

Tutkimukset viittaavat siihen, että koko elämän ajan jatkuva säännöllinen ja kohtuullinen kahvin juonti/kofeiinin saanti saattaa vaikuttaa erityisesti naisilla ja yli 80-vuotiailla fysiologiseen, ikääntymiseen liittyvään kognitiivisten taitojen heikkenemiseen5-23,76,77. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä78.

Tutkimukset viittaavat koko elämän ajan jatkuvan kahvinjuonnin olevan käänteisessä yhteydessä Alzheimerin taudin sairastumisriskiin (eli mitä enemmän kahvia juodaan sitä pienempi on sairastumisriski)28-37. Tästä on kuitenkin toistaiseksi käytettävissä vain vähän tutkimustietoa, joten aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia. Useiden tutkimusten mukaan näiden vaikutusten taustalla saattaa olla kofeiini38-43, mutta myös muut kahvin yhdisteet, kuten trigonelliini44,45 ja polyfenolit46-47 ovat kiinnostuksen kohteina.Epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä myös riskiin sairastua Parkinsonin tautiin50-64. Tutkimusten perusteella kahvin mahdollisten Parkinsonin taudilta suojaavien vaikutusten taustalla saattaa olla kofeiini 57,65-68. Kofeiinin vaikutukset saattavat liittyä siihen, että se estää adenosiini-A2A-reseptorien toimintaa. Tällaisilla vastavaikuttajilla (antagonistit) oletetaan olevan hermostoa suojaavia vaikutuksia57, 65-68.

Useissa ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että kahvinjuonti saattaa suojata  erityisesti naisia aivoinfarktilta71-75.


Asiantuntijahaastatteluja!

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua Alzheimerin tautiin. Aihetta käsiteltiin vuonna 2014 Euroopan Alzheimer kongressin yhteydessä järjestetyssä "Ravitsemus ja kognitiiviset toiminnot" -symposiumissa.

Symposiumin asiantuntijoiden haastatteluissa

  • professori Neville Vassallo (University of Malta) kertoo ravitsemuksen merkityksestä Alzeimerin taudin sairastumisriskin pienentämisessä
  • epidemiologian professori Arfan Ikram (Erasmus MC, The Netherlands) arvioi kahvinjuontiin ja Alzheimerin tautiin liittyviä epidemiologisia tutkimustuloksia
  • tutkimusjohtaja, professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) selittää mahdollisia mekanismeja, joita kahvinjuonnin ja kognitiivisen heikkenemisen taustalla on.

Englanninkieliset asiantuntijahaastattelut voi katsoa täällä.

Professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) kertoo asiantuntijahaastattelussa myös kahvinjuontiin ja Parkinsonin tautiin liittyvistä tutkimustuloksista.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun kahvinjuonnista ja Parkinsonin taudista voi katsoa täällä.