Neurodegeneratiiviset sairaudet

Taustaa

Kognitiiviset toiminnot säilyvät suhteellisen vakaina 60 ikävuoteen asti, minkä jälkeen niillä on taipumus hidastua - erityisesti 60-80 ikävuoden välillä. Näyttöä on myös siitä, että kognitiivisten toimintojen heikentyminen voi alkaa jo 45-vuotiaana. Lisäksi iäkkäämmät ovat alttiimpia neurodegeneratiivisille sairauksille, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudeille, joihin ei tällä hetkellä ole hoitoa.

Tämä on johtanut lukuisiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty neurodegeneratiivisten sairauksien kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa on keskitytty lähinnä ruokavalion ja elintapojen vaikutuksiin. Kofeiinin tiedetään stimuloivan ihmisen kognitiivisia toimintoja ja vaikuttavan myönteisesti valppauteen, keskittymiskykyyn, oppimiseen, muistiin ja mielialaan. Lisäksi kofeiini stimuloi eläinten ja ihmisten motoriikkaa. Näiden ominaisuuksien vuoksi pidetään todennäköisenä, että kofeiini saattaa hidastaa ja/tai ehkäistä niin fysiologista, ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä kuin neurodegeneratiivisten sairauksien - kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudit - sekä aivohalvauksen kehittymistä. Lopullisten johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.