Raskaus

Kofeiinin saanti ja hedelmällisyys

Kofeiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen selvittäneissä tutkimuksissa on tarkasteltu monia eri tuloksia kuten raskauden alkamiseen tarvittavaa aikaa, hedelmättömyyttä ja siemennesteen laatua.

Joidenkin hedelmöitymiseen tarvittavaa aikaa ja ovulaatioon liittyvää hedelmättömyyttä selvittäneiden tutkimusten huolena on kofeiinille saannin virheellinen tai epätarkka arviointi. Ruoankäyttötietojen muistamiseen liittyvät mahdolliset sekoittavat tekijät ja saantitasojen virheellinen luokittelu voivat selittää vaatimattomat tulokset kahvin- ja teenjuonnin yhteydestä raskaaksi tulemiseen tarvittavaan aikaan. Yhteydestä ovulaatiohäiriöihin liittyvään hedelmättömyyteen ei saatu näyttöä, mutta kofeiinin saannin arviointiajankohdasta seurasi todennäköisesti mittausvirhe.

Sperman laatua selvittäneissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti todettu, että kofeiini ei vaikuta haitallisesti1. Myös tanskalainen tutkimus vahvistaa tämän3.

Toisessa tanskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin, kahvin, teen ja virvoitusjuomien käytön yhteyttä raskauden alkamiseen tarvittavaan aikaan. Tutkimukseen osallistui 3628 raskautta suunnittelevaa naista. Yli 300 mg:n päivittäinen kofeiinin saanti verrattuna alle 100 mg:n päivittäiseen kofeiinin saantiin ja yli 3 kupillista päivässä verrattuna ei yhtään kupillista päivässä olivat lievässä yhteydessä hedelmällisyyteen4.

Australialaisen katsausartikkelin mukaan tutkimusnäyttö sillä hetkellä oli epäselvää ja riittämätöntä, jotta kahvinjuonnista olisi voitu antaa hedelmöitymistä edeltävään aikaan liittyviä ohjeita5.

Kaiken kaikkiaan kofeiinin ja heikentyneen hedelmällisyyden välillä ei ole havaittu olevan johdonmukaisesti yhteyttä.