Raskaus

Kofeiinin saantisuositukset raskauden aikana

Kofeiinin saannin rajoittaminen raskauden aikana - interventiotutkimus

Kirjallisuuskatsauksessa29 selvitettiin kliinisiä perusteita, joita löytyy äidin kofeiinin saannin rajoittamisen vaikutuksista sikiöön, vatsasyntyneeseen ja raskauteen. Tutkijat löysivät vain yhden kriteerit täyttävän tutkimuksen, kun he hakivat satunnaistettuja kontrolloituja (mukaanlukien näennäiskontrolloidut) ja vaihtovuoroisia tutkimuksia perusteellisesti sekä julkaistujen että julkaisemattomien tutkimusten tietokannoista. Tämä osoittaa aiheeseen liittyvien laadukkaiden tutkimusten puutteen. Tutkijat valitsivat tanskalaisen, kriteerit täyttävän kontrolloidun tutkimuksen, jossa alle 20 viikkoa raskaana olleet naiset satunnaistettiin juomaan kofeiinipitoista (568 naista) tai kofeiinitonta (629 naista) pikakahvia. Tutkimuksessa todettiin, että säännöllisesti kahvia juoneilla kofeiinin saannin vähentäminen keskimäärin 182 mg:lla päivässä (noin 2 tavallista kahvikupillista vähemmän) toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana ei vaikuttanut syntymäpainoon tai raskauden kestoon. Tutkimuksen mukaan näyttö kofeiinin saannin rajoittamisen vaikutuksista syntymäpainoon tai muihin raskauteen liittyviin seikkoihin on riittämätöntä. Kofeiinin vaikutuksista raskauteen tarvitaan korkeatasoisia satunnaistettuja kaksoissokkokokeita29.


Viralliset kofeiinin saantisuositukset raskauden aikana

Wengin ja kumppaneiden vuonna 2008 julkaistu artikkeli11 sai aikaan sekaannusta kofeiinin turvallisesta saantitasosta raskauden aikana. Sen seurauksena monet järjestöt päätyivät antamaan erilaisia ohjeita.

Isossa-Britanniassa samanaikaisesti tehdyn tutkimuksen30 perusteella Food Standards Agency suositteli raskaana oleville naisille kaikista lähteistä saatavan kofeiinin turvallisen saannin ylärajaksi 200 mg/päivä.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) tieteellisessä lausunnossa kofeiinin turvallisuudesta (2015) suositellaan, että raskaana olevien naisten tulisi rajoittaa kofeiinin saanti 200 mg:aan päivässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2016 julkaisemassa lapsiperheiden ruokasuosituksessa31 kofeiinin saannin yläraja raskaus- ja imetysaikana on myös 200 mg päivässä (noin kaksi kahvikupillista).