Raskaus

Taustaa

Yleisesti on hyväksytty, että kahvinjuonnin ja lisääntymisterveyden välinen yhteys liittyy kofeiiniin, ei niinkään itse kahviin. Siksi suurimmassa osassa julkaistuista tutkimuksista on selvitetty kofeiinin saannin, ei kahvinjuonnin, vaikutuksia.

Vuonna 2010 julkaistussa katsauksessa arvioitiin huolellisesti tähän aiheeseen liittyvät vuosina 2000-2009 julkaistut tieteelliset tutkimukset1. Toisessa katsauksessa tehtiin riskianalyysi kohdun sisäisestä kofeiinialtistuksesta epidemiologisten tutkimusten sekä eläinkokeiden, toksikologisten in vitro -tutkimusten ja farmakokineettisten tutkimusten perusteella2. Näiden kattavien katsausten sekä uudempien tutkimusten tuloksia esitellään tarkemmin tässä Kahvi ja raskaus -osiossa.