Ruoansulatuskanava

Kahvi ja paksusuolen vaivat

Suoliston peristaltiikka

Peristaltiikka tarkoittaa suoliston lihasten supistuksia, joiden avulla ruoka liikkuu suolistossa. Joillakin henkilöillä kahvi voi edistää peristaltiikkaa.

  • Tutkimuksessa, johon osallistui 99 koehenkilöä, kahvi stimuloi suoliston liikkeitä 29 %:lla tutkittavista21.

  • Tutkimusten mukaan kofeiinia sisältävä kahvi vaikuttaa peristaltiikkaan samalla tavalla kuin kokonainen ateria, 60 % voimakkaammin kuin vesi ja 23 % voimakkaammin kuin kofeiiniton kahvi22.

  • Sekä vahvan kahvin että kuuman veden on havaittu vaikuttavan merkittävästi suolen liikkuvuuteen23.

Mitään viitteitä siitä, että kahvi aiheuttaisi terveillä aikuisilla ripulia ei ole. Lisäksi kahvinjuonnin yhteydestä ummetukseen ei voida tehdä johtopäätöksiä, koska siihen vaikuttavat ummetuksen syy ja vakavuus.

Ärtyvän suolen oireyhtymä

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS eli irritable bowel syndrome) on suoliston krooninen toimintahäiriö, jonka aiheuttaja on usein vaikea määritellä. Potilaiden kuvaamia oireita ovat epänormaalit suoliston liikkeet, vatsakipu ja turvotus. Näitä vaivoja voi olla myös henkilöillä, joilla ei ole ärtyvän suolen oireyhtymää.

  • Hollannissa toteutetussa seulonnassa todettiin, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä ärtyvän suolen oireyhtymään.1

  • Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavista 63 % oletti oireiden olevan yhteydessä aterioihin, erityisesti runsaasti hiilihydraatteja ja rasvaa sisältäviin ruokiin. Tässä ryhmässä 10 % yhdisti kahvin vakaviin ruoansulatuskanavan vaivoihin, kuten dyspepsiaan ja vatsakipuun24.


Suolistosyöpä

Vuonna 2016 julkaistussa tieteellisessä arvioinnissa IARC (International Agency for Research on Cancer) ei löytänyt näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä suolistosyöpään18.

Kohtuullisella kahvinjuonnilla näyttää olevan vähäinen suotuisa yhteys suolistosyövän riskiin.

Neljässä laajassa kirjallisuuskatsauksessa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä suolistosyöpään. Tulosten mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla saattaa olla myönteisiä vaiktuksia suolistosyövän riskiin25-28.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja ruoansulatuskanavan syövistä, klikkaa tästä.


Muut suolistosairaudet

On myös monia muita, eri tekijöistä johtuvia suolistosairauksia kuten divertikkelitauti sekä tulehdukselliset suolistosairaudet, joista tyypillisimpiä ovat Crohnin tauti ja ulseratiivinen koliitti eli haavainen paksusuolitulehdus. Kahvin vaikutuksesta näiden sairauksien kehittymiseen ei ole viitteitä.