Ruoansulatuskanava

Kahvi ja vatsavaivat

Dyspepsia

Dyspepsialla tarkoitetaan erilaisia ylävatsavaivoja kuten huonoa ruoansulatusta, kipua ja epämukavia tuntemuksia. Käytössä olevan tutkimustiedon perusteella kahvinjuonti ei ole yhteydessä dyspepsiaan.

 • Tutkimukseen, jossa selvitettiin ruoansulatuskanavan oireita sekä alkoholin ja kahvin käyttöä sekä tupakointia, osallistui 500 aikuista. Tutkittavista 38% piti kahvia dyspepsian syynä.1

 • Samalla ryhmällä tehdyissä jatkotutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu kahvinjuonnin olevan yhteydessä dyspepsiaan.2 Tupakointi sekä jo lopetettu tupakointi sen sijaan olivat vahvasti yhteydessä dyspepsiaan.3

 • Myöskään kahdessa muussa tutkimuksessa ei havaittu kahvinjuonnin yhteyttä dyspepsiaan.4,5

 • Isossa-Britanniassa tehdyn poikkileikkaustutkimuksen (n=8407) mukaan kahvinjuonnilla ei ollut yhteyttä dyspepsiaan. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin merkittävä yhteys helikobakteerin (Helicobacter pylori) ja dyspepsian välillä.6

 

Maha-ruokatorven refluksitauti

Maha-ruokatorven refluksitauti on epämiellyttävä tila, jossa mahan hapan sisältö virtaa takaisin ruokatorveen. Yleisen käsityksen mukaan syynä ovat mausteisen tai rasvaisen ruoan nauttiminen ja ylensyönti.7 Joissakin tapauksissa syyksi on ehdotettu kahvia. Tutkimuksissa ei ole havaittu, että kahvijuonti vaikuttaisi maha-ruokatorven refluksitaudin oireisiin. Kuitenkin henkilöt, joilla on maha-ruokatorven refluksitauti, säätelevät ruokavaliotaan usein omien tuntemustensa perusteella. Osa potilaista saattaa rajoittaa myös kahvinjuontia.

 • Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin potilaiden ja verrokkien refluksia ruokatorveen asetetun katetrin avulla.3 Tutkimuksen mukaan kahvi vaikutti oireisiin ainoastaan silloin, kun se nautittiin tyhjään vatsaan. Kahvi vaikutti refluksiin  vähemmän kuin kokonaisen aterian nauttiminen. Kahvin ei havaittu vaikuttavan muihin refluksiin liitettäviin tekijöihin, kuten ruokatorven sulkijalihaksen toimintaan. Tutkijoiden johtopäätös oli, että kahvi itsessään ei aiheuttanut terveillä koehenkilöillä maha-ruokatorven refluksia.

 • Laajassa norjalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, johon osallistui 3153 potilasta ja 40210 verrokkia, selvitettiin elintapatekijöiden yhteyksiä refluksiin.8 Suurin yhteys näytti olevan tupakoinnilla ja runsaalla suolankäytöllä. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonti yhdessä runsaskuituisen leivän käytön ja säännöllisen liikunnan kanssa pienensi riskiä sairastua maha-ruokatorven refluksitautiin.

 • Elintapoja ja refluksia selvittäneessä kaksostutkimuksessa havaittiin, että korkea BMI, tupakointi ja liikunnan puute työaikana olivat maha-ruokatorven refluksitaudin toistuvien oireiden riskitekijöitä.9 Ravitsemuksella, mukaan lukien kahvinjuonti, ei havaittu olevan yhteyttä refluksiin. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin, että miehillä yli seitsemän kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä pienempään refluksitaudin riskiin.

 • Vuonna 2006 tehdyssä katsauksessa oli mukana 16 tutkimusta, joissa oli selvitetty elintapojen yhteyttä maha-ruokatorven refluksitautiin.10 Katsauksen mukaan ruokatottumusten muuttaminen, mukaan lukien kahvinjuonti, ei vaikuttanut happaman refluksin aiheuttamiin oireisiin. Myöskään vuonna 2012 tehdyssä meta-analyysissa ei havaittu yhteyttä kahvinjuonnin ja maha-ruokatorven refluksitaudin välillä.11

 • Myöskään Italiassa12 ja Australiassa13 tehdyissä tutkimuksissa ei todettu kahvinjuonnin yhteyttä maha-ruokatorven refluksitautiin.

 • Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että aamiaisaikaan nautittu kofeiiniton kahvi vähensi hapanta refluksia.14 Tästä ei kuitenkaan vielä voida tehdä johtopäätöksiä, koska tuloksia ei ole vahvistettu muissa tutkimuksissa.

 

Mahahaava

Mahahaavassa mahalaukun limakalvo on vaurioitunut, mikä aiheuttaa kipua ja epämiellyttäviä tuntemuksia. Aikaisemmin kahvi yhdistettiin mahahaavan syntyyn. Sittemmin tutkimuksissa on keskitytty selvittämään helikobakteerin (Helicobacter pylori) merkitystä mahahaavan synnyssä. Mahahaavan riskitekijöitä selvittäneiden tutkimusten perusteella kahvia ei enää pidetä mahahaavan riskitekijänä.

 • Tanskalaisessa mahahaavan riskitekijöitä selvittäneessä kohorttitutkimuksessa oli mukana 2416 aikuista. Tulosten mukaan riskitekijöitä olivat helikobakteeri, tupakointi ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö. Kahvinjuonti ei osoittautunut riskitekijäksi.15

 • Japanissa vuonna 2012 tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa oli 8013 tervettä osallistujaa. Myöskään tässä tutkimuksessa ei havaittu kahvijuonnin yhteyttä mahahaavaan.16

 

Gastriitti

Gastriittti (eli mahakatarri tai mahatulehdus) on mahan limakalvon lievä tulehdus, joka jää usein huomaamatta. Vakava gastriitti voi kuitenkin aiheuttaa kivuliaita haavoja.

 • Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, johon osallistui 47806 miestä, kofeiinin saannin, tupakoinnin tai alkoholinkäytön ei havaittu olevan yhteydessä haavaumien syntyyn.17

Potilaat, joilla on erittäin kivulias gastriitti, päättävät usein välttää tiettyjä ruokia ja juomia, joiden he kokevat aiheuttavan oireita.

 

Mahasyöpä

Käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella ei ole näyttöä, että kahvinjuonti olisi yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään. Vuonna 2016 julkaistussa tieteellisessä arvioinnissa IARC (International Agency for Research on Cancer) ei löytänyt näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä eri syöpiin, mukaan lukien mahasyöpä18.

 • Aikaisemmassa, vuonna 2006 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa oli mukana 23 tutkimusta. Tutkimusten perusteella kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä mahasyöpään19.


Lisätietoa kahvinjuonnista ja syövästä, klikkaa tästä.