Tyypin 2 diabetes

Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, kun kahvia juodaan 3-4 kupillista päivässä, verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan tai sitä juodaan alle 2 kupillista päivässä1,2. Tutkimuksissa on myös havaittu annosvastesuhde15-17.

Meta-analyysin sisältäneessä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys myöhempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Katsauksessa oli mukana 457 922 henkilöä ja 21 897 äskettäin diagnosoitua tyypin 2 diabetestapausta kahdeksasta maasta2. Annosvasteen analysoinnin perusteella jokainen lisäkupillinen kahvia päivässä, aina 6-8 kupilliseen/päivä, oli yhteydessä 5-10 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli noin 25 % pienempi, kun kahvia juotiin 3-4 kupillista päivässä, verrattuna siihen, että kahvia juotiin alle 2 kupillista päivässä tai ei lainkaan.

Myös eri maissa tehdyissä muissa epidemiologisissa tutkimuksissa ja kirjallisuuskatsauksissa on vahvistettu kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen3-13. Lisäksi kreikkalainen kymmenen vuotta kestänyt seurantatutkimus korosti pitkäaikaisen, säännöllisen kahvinjuonnin merkitystä diabeteksen puhkeamista vastaan14.

Annosvasteesta on julkaistu myös muita tutkimuksia. Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 11 % henkilöillä, jotka lisäsivät kahvinjuontia enemmän kuin yhdellä kupillisella päivässä neljän vuoden ajan. Sen sijaan niillä, jotka vähensivät kahvinjuontia yhdellä kupillisella päivässä, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen suurentui 17 %15. Prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 12 %, kun kahvinjuonti lisääntyi kahdella kupillisella päivittäin ja 14 %, kun kofeiinin saanti lisääntyi 200 mg:lla päivässä. Meta-analyysin mukaan vaikutus oli naisilla voimakkaampi kuin miehillä16. Lisäksi vuonna 2014 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja annosvasteanalyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 8, 15, 21, 25, 29 ja 33 %, kun kahvia juotiin vastaavasti 1-6 kupillista päivässä17.

Vuonna 2016 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tiettyjen geneettisten polymorfismien vaikutuksia kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välisiin yhteyksiin. Katsauksen mukaan näyttö kahvia juovien pienemmästä riskistä sairastua tyypin 2 diabetekseen saattaa olla vähäisempää, kun huomioidaan geneettiset profiilit. Nämä havainnot edellyttävät lisätutkimuksia23.

Siirry sivun alkuun