Sydänterveys

Sydän- ja verisuonitaudit

  • Monien kahvinjuontia ja sydän- ja verisuonitauteja selvittäneiden prospektiivisten kohorttitutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti – 2-3 kupillista päivässä – saattaa suojata sydän- ja verisuonitautien kuolleisuusriskiltä.

  • Suurin osa tutkimuksista, joissa on selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä aivoinfarkteihin, viittaa kahvinjuonnin olevan erityisesti naisilla yhteydessä pienempään riskiin sairastua aivoinfarktiin.

  • Kahvista saadun kofeiinin ei ole osoitettu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä eteisvärinään.

Verenpaine

  • Kahvinjuonnin vaikutus verenpaineeseen on suhteellisen pieni, eikä se liity yksinomaan kofeiiniin. Taustalla on useita erisuuntaisesti vaikuttavia tekijöitä.

Kolesteroli

  • Kahvijuomien vaikutus kolesterolitasoihin on sidoksissa erityisesti valmistusmenetelmään. Kahvin valmistustapa on merkittävin tekijä määriteltäessä miten kahvijuomat vaikuttavat kolesterolitasoihin. Tutkimuksissa, joissa on käytetty suodatinkahvia, ei ole käytännössä havaittu minkäänlaisia vaikutuksia seerumin kolesterolitasoihin. Suodattamaton kahvi sen sijaan voi nostaa seerumin kolesterolitasoja. Jos suodattamattoman kahvin juonti lopetetaan, myös kolesterolitasot palautuvat ennalleen.

Verisuonten laajeneminen

  • Muutamissa alustavissa tutkimuksissa kahvinjuonnilla on havaittu olevan lyhytaikainen vaikutus virtauksen lisääntymisestä johtuvaan (FMD, flow mediated) olkavarsivaltimon laajenemiseen. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia ennen kuin tämän vaikutuksen merkityksestä voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä.

Homokysteiini

  • Joidenkin tutkimusten mukaan kahvin saanti saattaa nostaa veren homokysteiinitasoja. Edelleen on kuitenkin epäselvää, pienentääkö homokysteiinitasojen alentaminen riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Korkeiden homokysteiinitasojen ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä ei ole osoitettu olevan syy-seuraussuhdetta.

Potilastutkimukset

  • Potilastutkimuksia julkaistaan yhä enemmän. Niiden tuloksia tulisi tulkita varoen, sillä tulosten soveltaminen terveisiin ihmisiin on kyseenalaista. Potilastutkimuksista on ensisijaisesti hyötyä hoitomenetelmien kehittämisessä.

Mekanismit

  • Lisää tutkimuksia tarvitaan mekanismeista, jotka liittyvät kahvinjuonnin ja pienentyneen aivohalvausriskin väliseen yhteyteen sekä kahvinjuonnin mahdollisiin yhteyksiin sepelvaltimotaudin riskitekijöihin. Vaikutuksen taustalla ei todennäköisesti ole yksinomaan kofeiini.

Asiantuntijahaastattelu!

Kahvia ja sydänterveyttä käsittelevässä haastattelussa apulaisprofessori, tohtori Esther Lopez-Garcia (Universidad Autonoma de Madrid) kertoo tutkimuksista, joissa hän on selvittänyt kahvinjuonnin yhteyksiä sydänterveyteen. Tutkimustulosten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti eli 3-4 kupillista kahvia päivässä ei lisää sydän- ja verisuonitautitapahtumia potilailla, joilla on sydän- ja verisuonisairaus, diabetes tai kohonnut verenpaine. Terveillä koehenkilöillä tehdyissä tutkimuksissa Lopez-Garcia havaitsi, että kahvinjuojilla saattaa olla pienempi risksi sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Tulosten mukaan yli 2 kupillista kahvia päivässä saattaa pienentää aivoinfarktin riskiä 20 %:lla.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi katsoa  täällä.

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.

Sisältö päivitetty syyskuussa 2016.
Tutustu raporttiin:
Can coffee protect against the risk of CVD mortality?

 

Katso englanninkielinen asiantuntijahaastattelu