Elämäntavat ja sydän- ja verisuonitaudit


Elämäntapavalinnat, kuten huonot ruokatottumukset, tupakointi, merkittävä alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta vaikuttavat tutkimusten mukaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Sydän- ja verisuonitautikuolemista 28 % johtuu tupakoinnista, 17 % vähäisestä liikunnasta, 14 % ylipainosta, 13 % huonolaatuisesta ruokavaliosta ja 7 % runsaasta alkoholin käytöstä4. Tällaiset elämäntapavalinnat ovat yhteydessä pitkäaikaisia haittoja aiheuttaviin sairauksiin, kuten diabetekseen, kohonneisiin veren rasva-arvoihin ja verenpaineeseen, jotka puolestaan voivat lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin5.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.