Kahvi ja homokysteiini

Homokysteiini ja sydän- ja verisuonitautien riski


Homokysteiini on luonnostaan veressä ja kudoksissa esiintyvä aminohappo. Se ei kuitenkaan kuulu proteiinien rakennusosiksi tarvittavien 20 välttämättömän aminohapon joukkoon. Siksi homokysteiiniä ei ole ruoan proteiineissa. Plasman homokysteiinitasoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten foolihapon ja B12-vitamiinin saanti, ikä, sukupuoli, perimä, tupakointi, kohonnut verenpaine ja liikunta43.

Veren kohonneet homokysteiinitasot yhdistettiin suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin ensimmäisen kerran jo 1999. Kaikissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei kuitenkaan ole havaittu45, 46. Edelleen on epäselvää pienentääkö veren korkeiden homokysteiinitasojen alentaminen riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi veren korkean homokysteiinitason ja sydän- ja verisuonitautien välistä syy-seuraussuhdetta ei ole osoitettu47.

Kahvi, kofeiini ja homokysteiini


Interventiotutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että runsas kahvinjuonti (6-10 kupillista kahvia päivässä) lisää plasman homokysteiini-pitoisuutta48,49 ja plasman homokysteiinitasot laskevat, kun kahvia säännöllisesti juovat lopettavat kahvinjuonnin50. Viiteen espressokupilliseen päivässä perustuneessa tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu merkitsevää vaikutusta plasman homokysteiinitasoihin, todennäköisesti siksi, että juodun kahvin tilavuus oli niin pieni51. On ajateltu, että kahvin vaikutus plasman homokysteiinitasoon perustuu osittain kofeiiniin, mutta myös kahvin sisältämä klorogeenihappo voi liittyä näihin vaikutuksiin.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.