Kahvi ja kolesteroli

Kahvin luonnollisista ainesosista diterpeenit kafestoli ja pienemmässä määrin myös kahveoli nostavat seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolin tasoa35. Diterpeenien määrä valmiissa kahvissa riippuu valmistustavasta. Suodatinkahvissa nämä yhdisteet jäävät suodatinpaperiin. Sen sijaan pannukahvin, pressokahvin sekä kreikkalaisen ja turkkilaisen kahvin valmistuksessa ne päätyvät valmiiseen kahviin. Pikakahvissa diterpeenejä ei juurikaan ole. Espressossa on diterpeenejä noin puolet vähemmän kuin suodattamattomassa kahvissa. Espressoa nautitaan kuitenkin pieninä annoksina, joten voidaan olettaa, että kohtuullisella espresson nauttimisella on olematon vaikutus veren kolesterolitasoihin. Vaikutukset veren kolesterolitasoihin ovat lyhytaikaisia ja vaikutus pienenee, kun käyttö lopetetaan.

  • Vuonna 2001 julkaistun satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan seerumin kolesterolitasot nousivat erittäin vähän, jos lainkaan, tutkimuksissa, joissa käytettiin suodatinkahvia36.

  • Norjalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin saamelaisen ja norjalaisen väestön kokonaiskolesterolitasoja. Tutkimuksessa kerättiin tietoa kahvinjuonnista itse täytettävällä kyselyllä. Tutkimukseen osallistui 5647 miestä ja 6347 naista. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kokonaiskolesterolitasoihin havaittiin miehillä ja naisilla kahvin kokonaiskulutukseen liittyen. Suodattamattomaan kahviin liittyen yhteys todettiin ainoastaan norjalaisilla miehillä. Se, että muissa ryhmissä ei havaittu yhteyttä suodattamattomaan kahviin, voi johtua pienestä osallistujamäärästä37.

  • Vuonna 2013 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan suodattamaton kahvi nostaa veren LDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta suodatinkahvilla ei ollut merkittävää vaikutusta veren rasva-arvioihin9.

  • Kuitenkin vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan sekä vaalea- että keskipaahtoinen suodatinkahvi nostivat terveiden vapaaehtoisten kolesterolitasoja18.

  • Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan yli kaksi kupillista italialaistyylistä kahvia päivässä, kuten espressoa, ei ollut yhteydessä plasman lipiditasojen muutoksiin39.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.