Kahvi ja sydän- ja verisuonitaudit


Useissa meta-analyyseissa on tarkasteltu kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Monissa niistä on todettu, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin. Itse asiassa useiden katsausten mukaan yhteyttä voidaan kuvata U-muotoisella käyrällä, jonka mukaan paras suoja saadaan kohtuullisella kahvinjuonnilla (3-5 kupillista päivässä). Sydän- ja verisuonitautien kuolleisuusriskin todettiin olevan pienin, kun kahvia juotiin noin 3 kupillista/päivä. Tällöin riski oli alentunut jopa 21 %.

  • Vuonna 2012 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja prospektiivisiin tutkimuksiin perustuvan annos-vaste meta-analyysin mukaan kahvinjuonnin yhteys sydämen vajaatoimintaan on merkitsevä ja J-muotoinen. Vahvin käänteinen yhteys havaittiin, kun kahvia juotiin neljä kupillista päivässä verrattaessa henkilöihin, jotka eivät juoneet kahvia. Tätä runsaamman kahvinjuonnin todettiin mahdollisesti olevan yhteydessä suurempaan riskiin. Sukupuoli ja lähtötilannetta ennen todettu sydäninfarkti tai diabetes eivät vaikuttaneet kahvinjuonnin ja sydämen vajaatoiminnan riskin väliseen yhteyteen6.

  • Vuonna 2013 julkaistussa kahvinjuontia ja kuolleisuutta käsitelleessä katsauksessa oli yhteensä 1 054 571 tutkittavaa. Tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen erityisesti naisilla. Merkittävin suojaava vaikutus todettiin, kun kahvia juotiin 3-5 kupillista päivässä. Sen sijaan yli 5 kupillista päivässä oli yhteydessä pienempään kokonaiskuolleisuuden vähenemiseen7.

  • Vuonna 2013 julkaistussa laajassa amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa todettiin yli 2500 sydän- ja verisuonitautikuolemaa. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen miehillä sekä alle 55-vuotiailla miehillä ja naisilla. Kirjoittajat neuvoivat nuoria välttämään runsasta kahvinjuontia (yli 4 kupillista päivässä) sekä huomauttivat, että havainto pitäisi arvioida myös toisissa väestöissä8.

  • Vuonna 2013 julkaistun, hyvin kontrolloiduista prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin tai suurentuneeseen kuolemaan johtavien sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Kahvinjuonnilla oli heikko yhteys alhaisempaan aivoinfarktin ja sydämen vajaatoiminnan riskiin. Tutkijoiden mukaan suurimmalle osalle ihmisistä kohtuullinen kahvinjuonti ei todennäköisesti ole haitallista sydän- ja verisuoniterveyden kannalta9.

  • Kahden vuonna 2014 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tulokset viittaavat U-muotoiseen käyrään, jonka mukaan optimaalinen suojaava vaikutus saadaan, kun kahvia juodaan 3-5 kupillista päivässä. Suurin riskin väheneminen voitiin havaita, kun kahvia juotiin 3 kupillista/päivä. Tällöin riski oli pienentynyt 21 %10,11.


    Kuvan voi suurentaa klikkaamalla.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.