Kofeiini ja eteisvärinä


Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, joka liittyy sydämen kahteen ylimpään kammioon. Eteisvärinään liittyy yleensä merkittävästi suurentunut aivoinfarktin riski. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä eteisvärinään. Tosin säännöllisesti kahvia juovilla kahvi saattaa jopa pienentää aivoinfarktin riskiä.

  • Meta-analyysissa, jossa oli mukana 228 465 tutkittavaa, todettiin, että kofeiinin saanti on lievästi yhteydessä pienentyneeseen eteisvärinän riskiin. Annos-vaste –analyysin perusteella jokainen 300 mg:n lisäys kofeiinin saannissa näyttäisi säännöllisesti kofeiinia saavilla pienentävän eteisvärinän ilmaantuvuutta 6 %. Tutkijat päättelivät, että kofeiini ei todennäköisesti aiheuta eteisvärinää tai ole osallisena eteisvärinän synnyssä ja että säännöllinen kofeiinin saanti saattaa pienentää eteisvärinän riskiä24.

  • Kolmen muun meta-analyysin mukaan kofeiinin saanti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua eteisvärinään, ja kofeiinilla saattaa jopa olla suojaava vaikutus25,26,27.

  • Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin kofeiinin saannin vaikutuksia eteisvärinään naisilla. Tutkimukseen osallistui 33 638 naista Womens´ Health Studysta. Keskimäärin 14.4 vuotta kestäneen seurannan aikana 945 sairastui eteisvärinään. Tässä tutkimuksessa kofeiinin saanti ei ollut yhteydessä suurempaan eteisvärinätapausten ilmaantuvuusriskiin. Tässä aineistossa 81 % kofeiinista saatiin kahvista28.

  • Kahvista, teestä, kolajuomista, kaakaosta ja suklaasta päivittäin saadun kofeiinin yhteyttä suurentuneeseen eteisvärinän riskiin selvitettiin aikaisemmin Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli 47 949 osallistujaa. Kuuden vuoden seurannan aikana 373 miestä ja 182 naista sairastui eteisvärinään tai eteislepatukseen. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saanti ei ollut yhteydessä eteisvärinän riskiin. Kofeiinin pääasiallinen lähde tässä tutkimuksessa oli kahvi29.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.