Mahdolliset mekanismit

Aiemmin ajateltiin, että kahvin kaikki vaikutukset sydämeen ja verisuonistoon perustuvat kofeiiniin. Monissa tutkimuksissa keskityttiin selvittämään pelkästään kofeiinin vaikutuksia. Huomiota pitäisi kiinnittää myös muihin tekijöihin, kuten polyfenoleihin sekä siihen, miten kahvi mahdollisesti vaikuttaa veren kolesterolitasoihin.

Kolesteroli


Kahvin kolesterolitasoa nostavan vaikutuksen takana ovat kafestoli ja kahveoli, jotka ovat kahviöljyssä luonnostaan esiintyviä yhdisteitä. Kahvin valmistustapa vaikuttaa siihen, päätyvätkö nämä yhdisteet valmiiseen kahviin.

Suodatinkahvissa ja pikakahvissaei juurikaan ole kafestolia tai kahveolia. Siksi ne eivät käytännössä vaikuta veren kolesterolitasoihin. Kohtuullisella espresson käytöllä on myös olematon vaikutus, koska siinä on kolesterolia nostavia yhdisteitä noin puolet vähemmän kuin suodattamattomassa kahvissa ja annoskoot ovat pieniä. Skandinaavisessa pannukahvissa, pressokahvissa ja turkkilaisella sekä kreikkalaisella tavalla valmistetuissa kahveissa on enemmän kafestolia ja kahveolia. Tämäntyyppisten kahvien runsas nauttiminen saattaa nostaa seerumin kolesterolitasoja. Vaikutus kolesterolitasoihin on lyhytaikainen ja pienenee, kun kahvinjuonti lopetetaan.

Polyfenolit

Yksi selittävä tekijä mahdollisille mekanismeille voi olla ruokien ja juomien antioksidatiivinen potentiaali. Kahvin sisältämät erilaiset antioksidantit saattavat vaikuttaa kehoon. Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti lisää plasman antioksidanttikapasiteettia ja tämän kokonaisvaikutus kehoon voisi olla kiinnostava42. Näiden yhdisteiden bioaktiivisuudesta ja mahdollisista terveysvaikutuksista tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä20.

Säännöllisen kahvinjuonnin vaikutus verenpaineeseen on pienempi kuin isoilla kofeiiniannoksilla tehtyjen kokeiden perusteella voisi olettaa. Eräässä tutkimuksessa verrattiin kofeiinikapselin ja plasebon vaikutuksia verenpaineeseen64. On olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä, jonka mukaan suuri kofeiiniannos nostaa lyhytaikaisesti verenpainetta vapaehtoisilla, jotka eivät yleensä nauti kofeiinia tai ovat tottuneet alhaiseen kofeiinin saantiin. Näiden kofeiinimäärien aiheuttama verenpaineen nousu oli tässä tutkimuksessa selvästi suurempi, (esim. 4 mmHg systolisessa paineessa), kuin kahvista saadun vastaavan kofeiinimäärän vaikutus (esim. 1-2 mmHg systolisessa paineessa). Tämä viittaa siihen, että säännölliseen kahvinjuontiin liittyy muitakin vaikuttavia tekijöitä kuin kofeiini, ja osalla niistä näyttää olevan päinvastaisia vaikutuksia.

Monilla muillakin kahvin yhdisteillä, kuten liukoisella kuidulla, kaliumilla ja muilla antioksidanteilla voi olla suotuisa vaikutus verenpaineeseen.

Siirry sivun alkuunTiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.