IARC:
Kahvia ei voi luokitella syöpää aiheuttavaksi

Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) asiantuntijaryhmä arvioi toukokuussa 2016 kahvista ja syövästä käytettävissä olevan tutkimusnäytön ja luokitteli kahvin ryhmään 3 ”ei luokiteltavissa ihmisille syöpää aiheuttavaksi”.

Maailman terveysjärjestön alainen IARC ei löytänyt tieteellistä näyttöä kahvinjuonnin haitallisesta yhteydestä eri syöpiin. Sen sijaan tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että kahvinjuonti voi suojata joiltakin syöviltä, erityisesti maksa- ja kohdunrungon syövältä.

IARC:n luokittelu perustuu asiantuntijaryhmän tekemään arviointiin siitä, kuinka vahva tieteellinen näyttö osoittaa tietyn kemikaalin, ympäristötekijän tai ruoka-aineen käytön ja syövän välisen syy-yhteyden. Arviointi ei mittaa riskin suuruutta tai sitä, minkä laajuinen käyttö tai altistuminen on yhteydessä merkitsevään riskiin. Kriteerinä ei myöskään käytetä syöpätapausten lukumäärää.

IARC:n asiantuntija-arvioinnit ovat tieteellisiä, eikä niiden tarkoituksena ole ohjeiden tai suositusten antaminen. Viranomaiset arvioivat erikseen, miten luokitusta sovelletaan.

Kahvinkäytöstä on viime vuosina saatu paljon myönteisiä tutkimustuloksia, joita tukee laaja tieteellinen näyttö. Kohtuullinen kahvinjuonti, 3-5 kupillista päivässä, on liitetty moniin toivottuihin fysiologisiin vaikutuksiin, ja kahvinjuonti sopii osaksi tasapainoista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja.

Erittäin kuumat juomat

IARC:n asiantuntijaryhmä teki myös erillisen arvioinnin erittäin kuumia juomia ja syöpää koskevasta tieteellisestä näytöstä ja luokitteli ne ryhmään 2A (todennäköisesti ihmisille ruokatorven syöpää aiheuttava). Luokittelu koskee yli 65-asteisina nautittavia juomia, jotka useimmat ihmiset kokevat liian polttaviksi. Kahvi esimerkiksi juodaan yleensä alle 60-asteisena. Kahvin ja ruokatorven syövän välisestä yhteydestä ei arvioinnin mukaan ollut riittävää näyttöä.

Lisätietoa 15.6.2016 julkaistusta IARC:n arvioinnista ja luokituksesta täällä.
Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.