Kahvi ja kehon muiden osien syövät


Kahvi ja ihosyöpä

[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

Kahvinjuonti ei tutkimusten mukaan ole yhteydessä ihosyöpään. Kofeiini saattaa kuitenkin suojata ihosoluja UVB-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

 • Vuonna 2008 julkaistussa hiirikokeessa havaittiin, että juomaveteen lisätty tai suoraan iholle levitetty kofeiini aiheutti UVB-säteilyn vaurioittamien solujen kuoleman95. Vuonna 2009 vastaava koe tehtiin viljellyillä ihmisen ihosoluilla, jolloin kofeiinin havaittiin kaksinkertaistavan UVB-säteilyn vaurioittamien solujen kuolemat ja mahdollisesti pienentävän tällä tavoin riskiä sairastua syöpään96.

 • Taustalla oleva molekyylitason mekanismi on samanlainen sekä hiirillä että ihmisillä, minkä perusteella tutkijat olettivat, että kofeiini tai jokin samalla tavalla toimiva yhdiste voisi ulkoisesti käytettynä suojata ihmisten ihoa UVB-säteiden vahingoittavilta vaikutuksilta96.

World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin ihosyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”18. Vuonna 2015 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan on kuitenkin jonkin verran näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä pienentyneeseen riskiin sairastua melanoomaan. Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan97.

Annosvastetta on sen jälkeen selvitetty kahdessa tutkimuksessa. Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan yksi lisäkupillinen kofeiinia sisältävää kahvia pienensi ihomelanooman riskiä 4 %98.  Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että kofeiinia sisältävällä kahvilla on lineaarinen annosvasteinen vaikutus pienentyneeseen riskiin sairastua pahanlaatuiseen melanoomaan, mutta kofeiinittomalla kahvilla ei ole99.


Kahvi ja keuhkosyöpä


Runsas kahvinjuonti, yli viisi kupillista päivässä, saattaa lisätä riskiä sairastua keuhkosyöpään. Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin erilaisia miehillä ja naisilla sekä eri maantieteellisillä alueilla. Tulosten taustalla saattaa olla tupakointiin liittyviä sekä muita sekoittavia tekijöitä, joten niitä on tulkittava varoen.

 • Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 5 347 keuhkosyöpäpotilasta ja 104 911 verrokkia viidestä prospektiivisesta ja kahdeksasta tapaus-verrokkitutkimuksesta. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti, vähintään 5-7 kupillista päivässä, oli yhteydessä keuhkosyöpään. Eniten kahvia juovilla riski sairastua keuhkosyöpään oli suurentunut 27 % (suhteellinen riski 1.27). Riski suureni 14 %, kun kahvinjuonti lisääntyi kahdella kupillisella päivässä (suhteellinen riski 1.14)100.
 • Suurin kahvinkulutus oli merkitsevästi yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään prospektiivisissa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa tehdyissä tutkimuksissa. Tupakoimattomilla runsas kahvinjuonti oli melkein merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään101.
 • Vuonna 2015 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 12 276 keuhkosyöpäpotilasta ja 102 516 verrokkia. Tulokset viittasivat siihen, että yli kolme kupillista kahvia/päivä on merkitsevästi yhteydessä suurempaan riskiin sairastua keuhkosyöpään miehillä, mutta ei naisilla sekä amerikkalaisilla ja aasialaisilla, mutta ei eurooppalaisilla ja tupakoijilla, mutta ei tupakoimattomilla101.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa toisessa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin keuhkosyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”18.

[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

 

Kahvi ja aivokasvaimet

Kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua aivokasvaimiin erityisesti miehillä. Aihetta on kuitenkin tutkittu vain vähän, joten lisätutkimukset ovat tarpeen.

 • Kolmen yhdysvaltalaisen kohorttitutkimuksen aineistoyhteenvedossa oli mukana 335 sairastunutta. Tulosten mukaan vähintään viisi kupillista kahvia tai teetä päivässä juoneilla oli 40 % pienempi riski sairastua glioomaan kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia tai teetä (suhteellinen riski 0.60)102. Kofeiinittoman kahvin ei havaittu olevan yhteydessä glioomariskiin. Tutkimuksessa havaittu merkitsevä käänteinen yhteys oli naisilla heikompi kuin miehillä.

 • Samaan tulokseen päädyttiin eurooppalaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 343 äskettäin diagnosoitua glioomapotilasta yhdeksästä maasta. Päivittäin vähintään desilitran kahvia tai teetä juoneilla oli 34 % pienempi riski sairastua glioomaan kuin niillä, jotka joivat kahvia tai teetä alle desilitran päivässä (suhteellinen riski 0.66)103. Myös tässä tutkimuksessa yhteys oli miehillä hieman vahvempi kuin naisilla.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvia ei mainita hermoston syöpien tai aivokasvainten yhteydessä18.

Raskauden aikainen kahvinjuonti ja lasten leukemia

Tästä aiheesta on vain vähän tutkimuksia. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että raskauden aikainen kahvinjuonti on yhteydessä suurentuneeseen lasten leukemian riskiin. Tämän yhteyden ymmärtämiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) suosittelee raskaana oleville ja imettäville kaikista lähteistä saatua kofeiinia korkeintaan 200 mg/päivä, joka vastaa 2-3 kupillista kahvia14.

 • Vuonna 2015 julkaistiin meta-analyysi, jossa oli mukana 3 649 sairastunutta ja 5705 verrokkia. Tutkijoiden mukaan tulokset ”vahvistavat äidin kahvinjuonnin liittyvän haitallisesti lasten leukemiariskiin ja viittaavat siihen, että kolajuomien nauttiminen vaikuttaa vastaavasti”104.

 • Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin vanhempien tupakoinnin sekä äidin raskauden aikaisen alkoholin, kahvin ja teen juonnin yhteyttä lasten akuuttiin leukemiaan. Tulosten mukaan raskauden aikainen kahvinjuonti ei ole yhteydessä lasten akuuttiin leukemiaan, mutta kahvinjuonnin havaittiin olevan yhteydessä akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan105.

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.