Taustaa


Syöpä Euroopassa

Syöpä aiheuttaa vuosittain 20 prosenttia kuolemantapauksista Euroopassa1. Se on sydän- ja verisuonitautien jälkeen toiseksi yleisin sairaus- ja kuolemansyy Euroopassa1. Vuosittain syöpiin sairastuu yli 3 miljoonaa henkilöä ja kuolee 1,7 miljoonaa.
Euroopassa on vain kahdeksas osa maailman väestöstä, mutta maailman syöpätapauksista neljäsosa: noin 3.2 miljoonaa uutta potilasta vuosittain1. Yleisimmät syöpäsairaudet Euroopassa vuonna 2012 olivat rinta-, eturauhas-, suolisto- ja keuhkosyöpä, joiden osuus kaikista syöpätapauksista oli noin 40 %2.

[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

Kahvi ja syöpäriski

Kahvin käytön ja syövän välisestä yhteydestä on keskusteltu 1970-luvun alusta lähtien, kun eräässä tutkimuksessa viitattiin kahvin aiheuttavan syöpää3. Keskustelu vilkastui vuonna 1981, kun kahdessa tutkimuksessa viitattiin, että kahvi aiheuttaisi haimasyöpää. Vuonna 1991 Maailman syöväntutkimuslaitos (International Agency for Research on Cancer, IARC) luokitteli kahvin ryhmään 2B: ”aiheuttaa mahdollisesti virtsarakon syöpää ihmisille”. Johtopäätös perustui tuolloin käytettävissä olleen rajallisen tutkimustiedon arviointiin. IARC kommentoi, että ”johdonmukainen tutkimusnäyttö osoittaa heikon positiivisen yhteyden kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän esiintymisen välillä, mutta tutkimusharha tai sekoittavat tekijät ovat mahdollisia”. IARC ei löytänyt vakuuttavaa tutkimusnäyttöä kahvin yhteydestä muihin syöpiin4.

Toukokuussa 2016 IARC käy läpi kahviin ja syöpään liittyvän tutkimusnäytön ja arvioi uudelleen kahvin luokituksen. Uusi arviointi on tarpeellinen, koska vuoden 1991 jälkeen kahvinjuonnin ja syöpäriskin välistä yhteyttä on selvitetty yli 500 epidemiologisessa tutkimuksessa Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa.

Kahvinjuonnin yhteyttä eri syöpiin selvittäneistä tutkimuksista on tehty kattavia kirjallisuuskatsauksia5-12. Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin yli 40 prospektiivista kohorttitutkimusta, joissa oli mukana yli 2 miljoonaa osallistujaa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua syöpään, mutta oli yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua joihinkin syöpiin. Myöskään suuressa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäkuolleisuuden riskiin13.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi vuonna 2015 tieteellisen lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Lausunnon mukaan ”400 mg kaikista lähteistä saatua kofeiinia/päivä (noin 5.7 mg/kehon painokilo 70 kg painavalla aikuisella), nautittuna pitkin päivää, ei aiheuta terveille aikuisille huolta turvallisuudesta. Myöskin muiden tahojen aiemmissa arvioinneissa on esitetty, että tämän suuruinen säännöllinen kofeiinin saanti ei aiheuta huolta akuuttiin myrkyllisyyteen, luuston kuntoon, sydän- ja verisuoniterveyteen, syöpäriskiin tai miesten hedelmällisyyteen liittyen. Saatavilla ei ole uusia tutkimustuloksia tai muita kliinisiä havaintoja, joiden perusteella näitä johtopäätöksiä tulisi muuttaa”14.

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.