Kahvi ja krooniset sairaudet

Kahvinjuonnin yhteyttä tiettyihin terveysongelmiin on tutkittu laajasti. Tähän tiivistelmään on koottu keskeisimmät tulokset käytettävissä olevista tieteellisistä tutkimuksista, joista on yksityiskohtaisempia tietoja sivuston aihekohtaisissa osioissa.

Tyypin 2 diabetes

Eri väestöillä tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että kohtuullinen kahvinjuonti on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

 • Tutkimusnäytön perusteella näyttää siltä, että 3-4 kupillista kahvia päivässä on yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen verrattuna siihen, että kahvia juodaan alle 2 kupillista päivässä tai ei ollenkaan37, 38.
 • Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen perustuva meta-analyysi osoitti, että jokainen lisäkupillinen kahvia päivässä, aina 6-8 kupilliseen asti, pienentää riskiä lisää noin 5-10 %:lla37.
 • Tämä kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen on lisäksi vahvistettu kuudessa eri väestöillä tehdyssä epidemiologisessa tutkimuksessa39,40,41,42,43,44.
 • Tämänhetkisen tiedon perusteella ei vielä tiedetä, mikä on se mahdollinen mekanismi, joka selittäisi tämän yhteyden. Tulosten perusteella on epätodennäköistä, että se liittyisi kofeiiniin, koska myös kofeiinittomalla kahvilla on havaittu olevan samanlainen vaikutus40,41,42.

Kahvi ja sydänterveys

Jatkuvaa ja kohtuullista kahvinjuontia ei ole tutkimuksissa yhdistetty sydän- ja verisuoniterveyden kannalta haitallisiin vaikutuksiin.

 • Tutkimusnäytön perusteella kohtuullinen kahvinjuonti ei ole yhteydessä sepelvaltimotautiin45.
 • Lisäksi kahvinjuonnilla näyttää olevan lievä, käänteinen yhteys naisten riskiin sairastua aivohalvaukseen46.
 • Eräässä tutkimuksessa on myös havaittu, että sekä kahvin- että teenjuonnilla on käänteinen yhteys kokonaiskuolleisuuteen. Vahva suojaava vaikutus osoitettiin niillä, jotka juovat kahvia yli 4 kupillista päivässä47.

Myös kahvinjuonnin yhteyttä keskeisimpiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on tutkittu kattavasti.

 • Verenpaine: Suurimmassa osassa tutkimuksia on osoitettu, että kofeiinia sisältävän kahvin säännöllisellä käytöllä on tuskin minkäänlaista pitkäaikaista vaikutusta verenpaineeseen (noin 2/1 mmHg). Se ei myöskään suurenna kohonneen verenpaineen riskiä48.
 • Kolesteroli: Kahvi saattaa vaikuttaa kolesteroliin, mutta se riippuu kahvin valmistustavasta. Kahvin kolesterolia nostavat ainesosat, kafestoli ja kahveoli, jäävät suurimmaksi osaksi suodatinpaperiin. Pannu- ja pressokahvissa ne ovat mukana valmiissa kahvissa49,50. Pikakahvissa ei käytännössä ole lainkaan näitä kolesterolia nostavia ainesosia.

Kahvi ja syöpä

Kahvinjuonnin yhteyttä riskiin sairastua syöpään on selvitetty lukuisissa tutkimuksissa. Vuonna 1991 The International Agency for Research on Cancer arvioi tutkimustulokset. Arvioinnin mukaan kahvin yhteydestä virtsarakon syöpään oli vähäistä näyttöä. Sen sijaan tutkimusnäyttö kahvin yhteydestä haimasyöpään, munasarjasyöpään tai muihin syöpiin oli puutteellista51. Nykyisen tutkimustiedon perusteella kohtuullinen kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua suurimpaan osaan syövistä tai riskiin kuolla syöpään53.

 • Kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua ruokatorven51,52, mahalaukun53, haiman54, munuaisten55, eturauhasen56 ja munasarjojen58 syöpään tai iho-57 ja rintasyöpään59.
 • Tutkimuksissa on myös havaittu, että kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua moniin eri syöpiin, kuten suuontelon ja nielun syöpään60, maksasyöpään61, 62, kohdun limakalvon syöpään63, aivosyöpään64 sekä paksu- ja peräsuolen syöpään65. Näiden yhteyksien selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.
 • Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuojilla saattaisi olla suurentunut riski sairastua virtsarakon syöpään66 tai keuhkosyöpään67. Kummankin kohdalla on kuitenkin sekoittavia tekijöitä, kuten tupakointi tai alkoholin käyttö ja siksi tämän yhteyden varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.