Kahvi ja raskaus

Suositusten mukaan päivittäistä kofeiinin saantia tulisi rajoittaa raskauden aikana. Suositus vaihtelee eri maissa, ja yleensä se on 200 mg kaikista lähteistä saatavaa kofeiinia päivässä. Tavallisessa kupillisessa kahvia on 80-100 mg kofeiinia.

Tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan, että vähäinen tai kohtuullinen kahvinjuonti lisäisivät lisääntymiseen tai perinataaliaikaan liittyviä tapahtumia.

  • Tutkimukset kofeiinista ja hedelmällisyydestä ovat selvittäneet monia eri vaikutuksia kuten raskauden alkamiseen kuluva aika, hedelmättömyys ja siemennesteen laatu. Tutkimustulokset ovat epäselviä ja riittämättömiä, jotta voitaisiin antaa hedelmöittymistä edeltävään aikaan liittyviä ohjeita88,89.
  • Raskauden ensimmäisten viikkojen aikana kofeiinin saanti tavanomaisesti vähenee johtuen pahoinvoinnista, oksentelusta ja makuihin tai hajuihin liittyvistä vastenmielisyyksistä90. Väheneminen on todennäköisemmin seurausta kohonneista raskaushormonien tasosta kuin siitä, että kofeiinin saanti olisi yhteydessä lisääntymiseen liittyviin komplikaatioihin.
  • Kahdessa kattavassa katsauksessa91,92 selvitettiin kofeiinin saannin yhteyttä sikiön kasvun hidastumiseen ja alentuneeseen syntymäpainoon. Tulokset olivat ristiriitaisia. Niiden perusteella ei löytynyt vakuuttavaa näyttöä siitä, että kohtuullinen kahvinjuonti lisäisi riskiä lisääntymiseen liittyviin komplikaatioihin.
  • Kofeiinin yhteyttä keskenmenoihin on hankala arvioida, koska hyvin suunniteltuja tutkimuksia, joissa kaikki sekoittavat tekijät olisi huomioitu, ei ole julkaistu. Johtopäätösten tekemiseksi ei ole käytettävissä riittävästi pohjatietoa.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.