Kahvi ja ruoansulatuselimistö

Kahvi ja ruoansulatuskanavan toiminta

Monet ruoansulatuskanavan toimintaan liittyvät ongelmat johtuvat ruoasta ja juomista. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu, että kahvinjuonti olisi suoraan yhteydessä ruoansulatuskanavan ongelmien lisääntymiseen.

  • Tutkimukset osoittavat, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä ruoansulatuksen häiriöihin (vatsavaivoihin)68,69,70.
  • Lisäksi on osoitettu, että kahvinjuonnilla ei ole yhteyttä neljään yleisimpään happoperäiseen ruoansulatuskanavan yläosan ongelmaan: mahahaavaan, pohjukaissuolihaavaan, ruokatorven refluksitautiin ja ei-erosiiviseen refluksitautiin71.
  • Meta-analyysissa ei löydetty näyttöä, jonka mukaan kahvi olisi haitallista maha-ruokatorven refluksitaudille tai pahentaisi sen oireita72.

 

Kahvi ja sappikivet

Kahvista ja sappikivistä on tehty vain vähän tutkimuksia vuoden 2002 jälkeen. Tutkimusten yhdistettyjen tulosten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienempään riskiin sairastua sappirakkotautiin.

  • Kolmen suuren tutkimuksen tulosten perusteella kahvinjuojilla on pienempi riski sairastua oireita aiheuttaviin sappikiviin kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Riski pienenee, kun kahvinkulutus edelleen lisääntyy73,74,75.
  • Kahvin sisältämä kofeiini käynnistää sappirakon supistumisen, mikä voi taudin alkuvaiheessa estää pienten kiteiden kasvamisen isoiksi sappikiviksi. Jos sen sijaan isoja sappikiviä jo on, sappirakon supistuminen voi aiheuttaa lisää kipua76.
  • Toisissa tutkimuksissa ei ole havaittu, että kahvinjuonti olisi yhteydessä sappikiviin. Siksi tämän yhteyden ymmärtämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

Kahvi ja maksa

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua moniin maksasairauksiin, kuten maksafibroosiin, maksakirroosiin, rasvamaksaan ja hepatiitti-C:hen.

  • Kahden tutkimuskatsauksen perusteella on arvioitu, että kahvinjuonti saattaa auttaa pienentämään riskiä sairastua maksasyöpään. Riski pienenee sitä enemmän, mitä runsaammin kahvia juodaan64, 65.
  • Kohtuullinen kahvinjuonti voi olla yhteydessä myös maksataudin hitaampaan etenemiseen. Eniten kahvia juovilla potilailla on havaittu lievempiä fibroosin oireita, erityisesti, kun maksasairaus liittyy alkoholinkäyttöön72.
  • Kohtuullisen kahvinjuonnin yhteys fibroosin hitaampaan etenemiseen on osoitettu potilailla, joilla on maksafibroosi79, maksakirroosi80, ei alkoholista johtuva maksasairaus81, 82, 83, 84 tai hepatiitti-C85,86.
  • Näiden havaintojen taustalla olevaa mekanismia selvitetään edelleen, mutta oletuksena on, että kofeiinilla saattaa olla merkitystä.
Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.