Kahvi ja suorituskyky

Monissa tutkimuksissa on selvitetty kahvin vaikutuksia suorituskykyyn. Mahdolliset vaikutukset on yhdistetty lähinnä kofeiiniin, joka on yksi kahvin pääasiallisista ainesosista, ei kahviin sinänsä. Tähän on koottu tutkimusten keskeiset johtopäätökset.


Kahvi ja urheilusuoritukset

 

Kahvinjuonnin yhteys urheilusuoritukseen yhdistetään pääasiassa kofeiiniin. Kofeiini on ergogeeninen eli parantaa suorituskykyä työ- tai urheilusuorituksessa. Taustalla on todennäköisesti reaktio, jonka seurauksena adrenaliinitaso nousee ja veren virtaus sydämeen ja lihaksiin lisääntyy.

  • Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFSA, on vahvistanut, että kofeiinin saannin ja kestävyyssuorituskyvyn välillä on syy-seuraussuhde29.
  • Vaikutukset ovat kaikkein selvimmät aerobisessa kestävyysurheilussa, kuten juoksu, pyöräily tai soutu. Näissä lajeissa on tutkimuksissa osoitettu nopeampia suoritusaikoja, kun koehenkilöt ovat nauttineet kohtuullisen määrän kofeiinia ennen suoritusta ja/tai sen aikana30.
  • Kofeiinin vaikutuksia on tutkittu myös korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa, mutta tulokset ovat olleet vaihtelevia. Joissakin tutkimuksissa on havaittu hyödyllisiä vaikutuksia tietyillä ryhmillä, kuten voima- tai joukkuelajien urheilijoilla31. Toistaiseksi nämä tutkimustulokset ovat vasta alustavia.

Kahvi ja nestetasapaino

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei aiheuta nestehukkaa. Tutkimuksissa on selvitetty sekä kahvin että kofeiinin saantia liikunnan aikana ja levossa.

  • Tutkimukset ovat osoittaneet, että viittä tavallista kahvikupillista vastaava kofeiinin saanti ei aiheuta nestehukkaa32.
  • Kofeiinilla voi olla lievä, lyhytaikainen diureettinen vaikutus, joka ei kuitenkaan ole niin voimakas, että se kumoaisi kahvinjuonnin hyödylliset vaikutukset nesteen saantiin32.
  • Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kohtuullinen kofeiinin saanti ei muuta veden ja nesteiden jakaantumista kehossa33. Erilaiset kofeiinia sisältävät juomat voivat osaltaan auttaa täyttämään kehon nesteen tarpeen34. Mustassa kahvissa esimerkiksi on yli 95 % vettä.
  • Kohtuullinen kahvinjuonti liikunnan aikana on hyödyllistä kestävyyssuorituksessa eikä edistä nestehukan kehittymistä35,36.

Käytettävissä olevan tutkimusnäytön pohjalta ei ole perusteita antaa ohjeita, joiden mukaan kahvinjuontia tulisi välttää nestetasapainon säilyttämisen vuoksi.

 


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.