Kahvi ja tyypin 2 diabetes

 

Säännöllisellä kahvinjuonnilla on yhteys alhaisempaan riskiin sairastua tyypin 2 diabeteksen

Eri väestöillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välillä. Myös annosmäärillä on merkitystä: kulutuksen kasvaessa sairaustapauksia esiintyy vähemmän. Nämä havainnot viittaavat vahvasti siihen, että kahvin kulutuksen ja tyypin 2 diabetestapausten vähentyneen määrän välillä on todellinen yhteys.

Hollantilainen kohorttitutkimus vuodelta 2002 osoitti tilastollisesti merkitsevän käänteisen yhteyden kahvin kulutuksen ja tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin välillä. Otoksessa, jossa oli 17 111 aikuista, havaittiin 306 uutta tyypin 2 diabetestapausta3. Sama löydös saatiin myös vuonna 2009 tehdyssä, meta-analyysin sisältävässä systemaattisessa katsauksessa. Katsaus kattoi kaikkiaan kahdeksasta maasta 457 922 henkilöä ja 21 897 äskettäin diagnosoitua tyypin 2 diabetestapausta4.

Jokainen lisäkupillinen kahvia päivässä näyttäisi alentavan riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen 5-10 %. Henkilöillä, jotka juovat kahvia 3-4 kupillista päivässä, on noin 25 % pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin henkilöillä, jotka eivät juo kahvia lainkaan tai juovat sitä alle 2 kupillista päivässä.

Näiden tutkimusten jälkeen on lisäksi julkaistu kahdeksan epidemiologista tutkimusta5,6,7,8,9,10,11,12, jotka kaikki tukevat käsitystä kahvinjuonnin käänteisestä yhteydestä tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen.

Kaksi vuonna 2012 julkaistua katsausta vahvistavat edelleen näyttöä siitä, että säännöllinen kahvinjuonti on yhteydessä alentuneeseen tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin13, 14.

 

Myös kofeiinittomalla kahvilla ja teellä on yhteys alhaisempaan riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen

Suurimmassa osassa julkaistuja tutkimuksia, joissa on tarkasteltu kofeiinittoman kahvin ja teen yhteyttä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen, on saatu samankaltaisia negatiivisesta yhteydestä kertovia tuloksia1,6,7,9.

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.