Mahdolliset mekanismit

Tavallisen ja kofeiinittoman kahvin tai teen juonnin ja tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin alentumisen välisen yhteyden selittävää mekanismia ei ole vielä pystytty luotettavasti määrittämään.

 

Kofeiinilla ei todennäköisesti ole merkitystä

Kahvi ja tee ovat tärkeimmät kofeiinin lähteet ruokavaliossa useimmissa maissa, joten kofeiinin vaikutusta on vaikea erottaa suoraan kahvin tai teen vaikutuksesta. Kofeiinittomalla kahvilla on kuitenkin todettu olevan samanlainen vaikutus kuin tavallisella kahvilla, joten kofeiinilla ei todennäköisesti ole merkitystä negatiiviselle yhteydelle tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen.

 

Antioksidanttien vaikutus?

Uusimmassa hypoteesissa tarkastellaan kahvin muiden ainesosien, erityisesti antioksidanttien, kuten klorogeenihapon ja trigonelliinin, vaikutusta. Niillä saattaisi olla merkitystä piilevän tulehduksen hillitsemisessä.

Suomalaisessa tutkimuksessa testattiin asteittain lisääntyvän kahvinjuonnin (ensimmäisenä kuukautena ei kahvia, toisena kuukautena 4 kupillista päivässä, kolmantena kuukautena 8 kupillista päivässä) vaikutuksia lihavilla vapaaehtoisilla. Kahvinjuonti näytti vaikuttavan suotuisasti eräisiin piilevän tulehduksen markkereihin, joita pidetään tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskitekijöinä15.

Koska kahvi sisältää runsaasti antioksidanttiyhdisteitä15, se saattaa lisätä ruokavalion antioksidanttikapasiteettia, joka on tarpeen oksidatiivisen stressin vähentämisessä. Syntyvät olosuhteet ehkäisevät tyypin 2 diabeteksen kehittymistä17. Tätä hypoteesia ei ole vielä vahvistettu.

Harvardissa vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kofeiinipitoisen ja kofeiinittoman kahvin vaikutusta tyypin 2 diabeteksen biologisiin riskitekijöihin. Tutkijoiden mukaan parannukset rasvasolun ja maksan toiminnassa saattavat olla tekemisessä pitkäkestoisen kahvinkäytön metabolisiin hyötyihin18.

 

Muita tutkimuksen kohteita

Kahvin kulutus on yhdistetty alentuneeseen tyypin 2 diabeteksen riskiin henkilöillä, joilla on korkea seerumin γ-glutamyylitransferaasitaso, tärkeä taudin puhkeamisen ennustaja. Japanilaisväestöllä vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa kahvinjuonnin havaittiin suojaavan glukoosi-intoleranssilta. Tutkijoiden mukaan havaittu γ-glutamyylitransferaasitason muutoksen vaikutus kahvin ja 2-tyypin diabeteksen yhteyteen on jatkotutkimuksen arvoinen19.

 

 

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.