Yleinen merkitys

Maailmassa on yli 370 miljoonaa diabeetikkoa1. Vuonna 2012 sen seurauksena menehtyi 4,8 miljoonaa ihmistä ja siitä johtuvat kustannukset olivat 471 miljardia dollaria. WHO:n ennusteen mukaan diabeteksesta johtuvat kuolemat lisääntyvät kahdella kolmanneksella vuosien 2008 ja 2030 välillä2.

Euroopassa diabetesta sairastaa noin 6,7 % väestöstä eli noin 55 miljoonaa henkeä. Heistä 38,6 % jää diagnosoimatta, eli 21,2 miljoonaa eurooppalaista ei tiedä sairastavansa tautia. Ennuste on, että vuoteen 2030 mennessä diabeetikkojen määrä nousee EU:ssa 64 miljoonaan1.

 

Ruokavalion ja elämäntapojen merkitys

Tyypin 2 diabetekselle (insuliinista riippumaton diabetes, NIDDM tai aikuistyypin diabetes) on tunnusomaista korkea veren glukoosi yhdistettynä insuliiniresistenssiin ja suhteelliseen insuliinin puutokseen. Sairastuneilla insuliinin kohdekudosten (lihas-, maksa- ja rasvakudosten) kyky reagoida insuliiniin heikkenee tai ne muuttuvat sille resistenteiksi. Saman vasteen aikaansaamiseksi kohdekudoksissa tarvitaan lisää insuliinia.

Tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen vaikuttavat lähinnä elämäntapoihin liittyvät tekijät, kuten ruokavalio, liikunnan määrä, alkoholinkäyttö ja tupakointi.

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.