Urheilu ja suorituskyky

  • Kofeiini parantaa fyysistä suorituskykyä:
    Kahvinjuonnin vaikutukset urheilusuoritukseen liittyvät kofeiiniin, eivät niinkään itse kahviin. Tutkimuksissa on saatu selvää näyttöä siitä, että kofeiini vaikuttaa ergogeenisesti eli parantaa fyysistä suorituskykyä.1

  • Kofeiini parantaa suorituskykyä kestävyysliikunnassa: Kofeiiniin vaikutus urheilusuoritukseen havaitaan parhaiten aerobisessa kestävyysliikunnassa, jossa suoritus kestää yli viisi minuuttia, esim. juoksussa, pyöräilyssä tai soudussa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kestävyysurheilussa kofeiini parantaa suoritusta pyöräilyn aika-ajossa sekä vähentää lihaskipua.2

  • Kofeiini parantaa lyhytkestoista ja korkeatehoista liikuntasuoritusta: Kofeiini vaikuttaa ergogeenisesti myös lyhytkestoisessa ja korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa, kuten joukkueurheilussa tai aktiivisesti harjoittelevien urheilijoiden korkeatehoisissa suorituksissa.3

  • Kofeiini saattaa lisätä adrenaliinin tuotantoa liikunnan aikana: Sekä aerobisessa että anaerobisessa liikunnassa kofeiini todennäköisesti vaikuttaa adenosiinireseptoreiden salpaajana aivoissa. Tämä aineenvaihduntareitti lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä puolestaan kiihdyttää energiantuotantoa sekä parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen.4

  • Kofeiini voi vähentää koettua kipua ja rasitusta: Kofeiini saattaa muokata keskushermostoperäistä uupumusta, joka aiheutuu aivoissa pitkäkestoisen suorituksen yhteydessä tapahtuvista neurokemiallisista muutoksista. Tätä kautta kofeiini vaikuttaa koettuun rasitukseen ja kipuun sekä vireystasoon, jotka kaikki todennäköisesti parantavat suoritusta.11, 12

  • Kofeiini ei heikennä nestetasapainoa liikunnan aikana: Kofeiini ei vaikuta merkitsevästi nestetasapainoon fyysisen aktiivisuuden aikana. Siksi ei ole perusteltua suositella kofeiinipitoisten juomien välttämistä ennen liikuntaa tai sen aikana.4

  • Kofeiiniin liittyvät lausunnot: Viranomaiset ovat arvioineet kofeiinia, koska sillä on suoritusta parantavia vaikutuksia. Internationl Society of Sports Nutrition on julkaissut vuonna 2010 lausunnon kofeiinin käytöstä lisäravinteena.5 Lisäksi EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) tieteellinen lausunto kofeiinista julkaistiin 2015.6

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.


Sisältö päivitetty elokuussa 2015

Tutustu englanninkieliseen raporttiin:

Can coffee and caffeine enhance sports performance?