Johtopäätökset

International Society of Sports Nutrition julkaisi vuonna 2010 kannanoton, jossa kofeiinilisän ja urheilusuoritusten5 välisestä yhteydestä saatu tutkimusnäyttö tiivistettiin seitsemään kohtaan:

  1. Kofeiini parantaa suoritusta urheilijoilla, jotka nauttivat sitä pieninä tai kohtuullisina annoksina (noin 3-6 mg/kg). Suuremmat annokset (≥ 9 mg/kg) eivät tuo lisähyötyä.
  2. Kofeiini parantaa urheilusuoritusta enemmän, kun se nautitaan kuivassa muodossa* verrattuna siihen, että se saadaan kahvin mukana.
  3. Tutkimusten mukaan kofeiini lisää tarkkaavaisuutta pitkäkestoisissa tyhjennysharjoituksissa sekä pitkään jatkuneen unenpuutteen yhteydessä.
  4. Kofeiini parantaa suoritusta maksimaalista kestävyyttä vaativassa, pitkäkestoisessa urheilusuorituksessa. Aikaan sidotuissa koetilanteissa kofeiinin on todettu vaikuttavan suoritukseen erittäin tehokkaasti.
  5. Kofeiinilisä edistää suorituskykyä korkeatehoisessa urheilussa, kuten jalkapallon ja rugbyn kaltaisissa joukkuelajeissa, joissa pitkäkestoiset intervallityyppiset suoritukset ovat tyypillisiä.
  6. Tutkimustulokset kofeiinilisän vaikutuksista voimailulajeissa ovat kirjallisuuden mukaan moniselitteisiä, ja lisätutkimukset ovat perusteltuja tällä osa-alueella.
  7. Tieteellinen kirjallisuus ei tue käsitystä siitä, että kofeiini lisäisi virtsaneritystä urheilusuorituksen aikana tai vaikuttaisi haitallisesti nestetasapainoon ja siten heikentäisi suorituskykyä.


    *kapselina, tablettina tai jauheenaTiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.