Henkinen suorituskyky

Kahvi ja kaamosmasennus

Vuoden pimeimpinä ja kylmimpinä kuukausina osalla ihmisistä saattaa olla jatkuvasti huono mieliala, vähemmän kiinnostusta normaaleihin aktiviteetteihin ja energian puutetta, mikä tunnetaan yleisesti nimellä kaamosmasennus1. Tieteellisten tutkimusten mukaan terveellisten elämäntapojen, kuten monipuolisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan tiedetään edistävän mielialaa ja hyvinvointia2,3. Myös säännöllinen kahvinjuonti saattaa tutkimustiedon perusteella vaikuttaa myönteisesti useimpiin kognitiivisiin toimintoihin ja mielialaan4 sekä lyhentää reaktioaikoja ja lisätä valppautta5.

Institute for Scientific Information on Coffeen kyselytutkimuksessa, johon osallistui yhteensä 5170 aikuista Isossa-Britanniassa, Italiassa, Suomessa, Saksassa ja Puolassa, selvitettiin elämäntapojen ja ruokavalintojen vaikutuksia mielialaan. Tulosten mukaan yli neljännes aikuisista eri puolilla Eurooppaa kokee masennuksen (28 %), surullisuuden tunteen (28 %) ja ahdistuneisuuden (21 %) lisääntyvän, kun päivänvalon kesto lyhenee. Vastaajista 25 % kokee olevansa vähemmän motivoitunut liikunnan harrastamiseen ja 21 % kokee notkahduksen urheilusuorituksissa6.

Kahvi vaikuttaa mielialaan

Kyselytutkimuksen vastaajista 29 % ilmoitti juovansa pimeimpään vuodenaikaan kahvia tunteakseen itsensä energisemmäksi sekä 20 % parantaakseen mielialaa ja tunteita. Vastaajista 21 % sanoi, että kahvi edistää valppautta ja keskittymistä. Suomalaisista vastaajista 20 % ja kaikista eurooppalaisista vastaajista 25 % kertoi juovansa kahvia 1-5 kupillista päivässä enemmän, kun päivänvalon kesto lyhenee. Lähes 80 %:lla kahvin määrä pysyy ennallaan6.

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan 75 mg kofeiinia (vastaa noin kupillista kahvia) nautittuna joka neljäs tunti saattaa parantaa mielialaa päivän aikana7. Apulaisprofessori Giuseppe Grosson (Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, School of Medicine, University of Catania) mukaan tutkimukset viittaavat siihen, että kahvin polyfenolit voivat läpäistä veri-aivoesteen, suojata keskushermostoa matala-asteiselta tulehdukselta ja jopa lisätä neurogeneesiä, minkä seurauksena sekä kognitiivisten häiriöiden että mielialahäiriöiden riski voi pienentyä 8-11.

Tutkimusten mukaan kahvin aromi saattaa parantaa työmuistia ja tehostaa valppautta12. Tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että kofeiinin piristävän vaikutuksen lisäksi ihmiset nauttivat sitä sosiaalisten näkökulmien vuoksi, kuten keskittymiskyvyn tai fyysisen suorituskyvyn sekä mielialan parantamiseksi13.

Kahvi voi myös stimuloida aivoja: lisätä valppautta, ylläpitää kiihottumista, parantaa suoritusnopeutta ja edistää muistia, jotka kaikki liittyvät tarkkaavaisuuteen, mielialaan ja kognitiivisiin toimintoihin14. Mielialaan ei vaikuta yksinomaan kofeiinin nauttiminen. Myös odotus kofeiinin saannista parantaa mielialaa ja tarkkaavaisuutta15.

Kahvi saattaa olla avuksi myös niille, joilla ei talvella ole voimia harrastaa liikuntaa. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto) mukaan kofeiinin saanti on yhteydessä parantuneeseen suorituskykyyn (aerobinen, vähintään 5 minuuttia kestävä suoritus) ja kestävyyskapasiteettiin sekä harjoituksen aikana havaitun koetun ponnistelun tai rasituksen vähenemiseen16.

Lähteet

 1. Kurlansik S.L., Ibay A.D. (2012) Seasonal Affective Disorder. Am Fam Physician, 1;86(11):1037-41

 2. Sarris J., et al. (2020) Multiple lifestyle factors and depressed mood: a cross-sectional and longitudinal analysis of the UK Biobank (N = 84,860). BMC Med, 18, 354

 3. Firth J., et al. (2020) Food and mood: how do diet and nutrition affect mental well being? BMJ, 369:m2382

 4. Boolani A., et al. (2020) Caffeine-Containing, Adaptogenic-Rich Drink Modulates the Effects of Caffeine on Mental Performance and Cognitive Parameters: A Double-Blinded, Placebo-Controlled, Randomized Trial. Nutrients. 12(7):1922  

 5. Haskell-Ramsay CF., et al. (2018) The Acute Effects of Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy Young and Older Adults. Nutrients. 10(10):1386

 6. Censuswide pan European adults survey (March, 2021)

 7. Nehlig A. (2010) Is Caffeine a Cognitive Enhancer? J Alzheimers Dis. 20(S1):85-94

 8. Wasim S., et al. (2020) Neuroprotective and Neurodegenerative Aspects of Coffee and Its Active Ingredients in View of Scientific Literature. Cureus. Aug 5;12(8):e9578

 9. Vauzour, D. (2012) Dietary Polyphenols as Modulators of Brain Functions: Biological Actions and Molecular Mechanisms Underpinning Their Beneficial Effects. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2012, Article ID 914273

 10. Nabavi, S.F., et al. (2017) Chlorogenic Acid and Mental Diseases: From Chemistry to Medicine. Current Neuropharmacology, 15(4):471-479

 11. Bayes, J., et al. (2020) Effects of Polyphenols in a Mediterranean Diet on Symptoms of Depression: A Systematic Literature Review. Advances in Nutrition, 11(3)

 12. Hawiset T. (2019) Effect of one-time coffee fragrance inhalation on working memory, mood, and salivary cortisol level in healthy young volunteers: a randomized placebo-controlled trial.Integr Med Res. 8(4):273-278

 13. Mahoney C., et al. (2018) Intake of caffeine from all sources and reasons for use by college students. Clin Nutr. 38(2):668-675

 14. Yuan Y., et al. (2020) Caffeine Effect on Cognitive Function during a Stroop Task: fNIRS Study, Neural Plast. 2020:8833134

 15. Dawkins L. et al. (2011) Expectation of having consumed caffeine can improve performance and mood. Appetite, 57:597-600.

 16. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2011) Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increase in physical performance during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal, 9(4): 2053.